Chuyên gia, nhà khoa học: Nhân tố làm nên thành công của Ban Kinh tế TƯ


Thứ 2, 20/01/2014 | 13:05


(ĐSPL) - GS.TS Vương Đình Huệ nhấn mạnh các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan phối hợp một trong những nhân tố quyết định thành công của Ban Kinh tế.

(ĐSPL) - Tạ? Hộ? nghị cộng tác v?ên và hợp tác ngh?ên cứu năm 2014, GS.TS Vương Đình Huệ nhấn mạnh các chuyên g?a, nhà khoa học và cơ quan phố? hợp ngh?ên cứu là một trong những nhân tố quyết định thành công của Ban K?nh tế Trung ương.

Sáng ngày 20/01/2014, tạ? Hà Nộ?, Ban K?nh tế Trung ương tổ chức Hộ? nghị cộng tác v?ên và hợp tác ngh?ên cứu năm 2014. Phát b?ểu tạ? Hộ? nghị, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy v?ên Trung ương Đảng, Trưởng Ban K?nh tế Trung ương nhấn mạnh, các chuyên g?a, nhà khoa học và cơ quan phố? hợp ngh?ên cứu là một trong những nhân tố quyết định thành công của Ban K?nh tế Trung ương trong thờ? g?an qua và trong thờ? g?an sắp tớ?.

Ban K?nh tế Trung ương đã tổ chức Hộ? nghị cộng tác v?ên và hợp tác ngh?ên cứu năm 2014

Báo cáo tạ? Hộ? nghị, TS. Bù? Văn Thạch, Phó Trưởng Ban K?nh tế Trung ương cho b?ết, nhằm nâng cao không ngừng chất lượng công tác chuyên môn, trong năm qua, Ban K?nh tế Trung ương đã chú trọng v?ệc mở rộng có chọn lọc độ? ngũ cộng tác v?ên và ký kết thỏa thuận hợp tác vớ? các cơ quan, tổ chức có chức năng quản lý, g?ám sát, k?ểm tra về lĩnh vực k?nh tế - xã hộ?; các trường, học v?ện… đảm bảo h?ệu quả, th?ết thực. Số lượng các cộng tác v?ên đông đảo, có k?nh ngh?ệm và trình độ chuyên sâu, đặc b?ệt là rất tâm huyết đóng góp cho sự ngh?ệp của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng đất nước, cùng vớ? các trường, học v?ện, cơ sở đào tạo có uy tín tập trung huy động độ? ngũ trí thức đông đảo vớ? trách nh?ệm cao và đầy nỗ lực, đã mang lạ? cho Ban K?nh tế Trung ương nh?ều ý tưởng quý g?á, nh?ều ý k?ến tham vấn tận tâm, có chất lượng góp phần hoàn thành đúng thờ? hạn và nâng cao chất lượng các báo cáo ngh?ên cứu, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

GS.TS Vương Đình Huệ phát b?ểu tạ? Hộ? nghị

Trong năm 2013, Ban K?nh tế Trung ương đã tổ chức hơn 20 cuộc họp tham vấn ý k?ến chuyên g?a, cộng tác v?ên và gần 10 cuộc tọa đàm chuyên sâu vớ? các cộng tác v?ên thường xuyên. Thông qua các cuộc họp tham vấn và tọa đàm này cùng vớ? sự kết hợp chặt chẽ vớ? các cộng tác v?ên, các cơ quan, đơn vị đã ký kết phố? hợp, thỏa thuận hợp tác đã g?úp Ban hoàn thành 12 nh?ệm vụ ngh?ên cứu; 15 đề án thẩm định theo kế hoạch và một số các đề án thẩm định phát s?nh. Ban K?nh tế Trung ương đã phố? hợp vớ? các đơn vị tổ chức gần 10 hộ? thảo, tọa đàm khoa học, thu hút hàng nghìn lượt chuyên g?a các lĩnh vực tham g?a đóng góp ý k?ến, góp phần rất quan trọng để đảm bảo t?ến độ và nâng cao chất lượng các Đề án ngh?ên cứu, thẩm định trong năm 2013 của Ban K?nh tế Trung ương.

Các ý k?ến của chuyên g?a phát b?ểu tạ? Hộ? nghị đều đồng tình vớ? những kết quả mà Ban K?nh tế Trung ương đã làm v?ệc trong năm vừa qua, đặc b?ệt, các đồng chí Lãnh đạo Ban đã ý thức được, co? trọng v?ệc tập hợp lực lượng các chuyên g?a, nhà khoa học trong và ngoà? nước đóng góp ý k?ến, tham vấn ý k?ến chuyên g?a thành sản phẩm trí tuệ của Ban K?nh tế Trung ương để tham mưu cho Trung ương Đảng sát hơn về k?nh tế - xã hộ?. Các chuyên g?a cũng đề nghị Ban K?nh tế Trung ương cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng đ?ểm để ngh?ên cứu, tham vấn các chuyên g?a, nhà khoa học để có chất lượng cao hơn nữa trong công tác này.

Phát b?ểu tạ? Hộ? nghị, thay mặt Ban K?nh tế Trung ương, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy v?ên Trung ương Đảng, Trưởng Ban K?nh tế Trung ương trân trọng cảm ơn những công lao đóng góp của các chuyên g?a, các cơ quan ngh?ên cứu đã phố? hợp, hợp tác vớ? Ban trong thờ? g?an qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, nếu không có những sự đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ của các chuyên g?a thì chắc chắn Ban sẽ rất khó hoàn thành được tốt chức năng, nh?ệm vụ được g?ao trong năm vừa qua; các chuyên g?a và cơ quan phố? hợp ngh?ên cứu là một trong những nhân tố quyết định thành công của Ban K?nh tế Trung ương trong thờ? g?an qua và trong thờ? g?an sắp tớ?.

Thay mặt Ban K?nh tế Trung ương, GS.TS Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn những công lao đóng góp của các chuyên g?a, các cơ quan ngh?ên cứu đã phố? hợp, hợp tác vớ? Ban trong thờ? g?an qua

Trưởng Ban K?nh tế Trung ương cũng t?ếp thu các ý k?ến đóng góp của các chuyên g?a, đạ? d?ện các cơ quan ngh?ên cứu, để tớ? đây Ban sẽ ngh?ên cứu kỹ để công tác này nhằm ngày càng đạt kết quả tốt hơn. Đồng chí Trưởng Ban cũng đề nghị, trong năm nay các chuyên g?a có bất cứ công trình ngh?ên cứu nào, ý k?ến, sáng k?ến nào thấy cần th?ết, tâm đắc, đề nghị gử? cho Ban K?nh tế Trung ương để các lãnh đạo Ban và các vụ chức năng sẽ được đọc và ngh?ên cứu, t?ếp thu, tr?ển kha?.

Nhân dịp năm mớ?, chuẩn bị đón Tết cổ truyền, thay mặt toàn thể cán bộ công nhân v?ên chức của Ban K?nh tế Trung ương, đồng chí Trưởng Ban trân trọng gử? đến các chuyên g?a, các cộng tác v?ên và g?a đình một năm mớ? hạnh phúc, sức khỏe, thành công trong mọ? lĩnh vực./.

Nguyễn Thanh L?êm 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-gia-nha-khoa-hoc-nhan-to-lam-nen-thanh-cong-cua-ban-kinh-te-tu-a18803.html