Chuyện kể lúc 0 giờ - Mẹ chồng nàng dâu đón tết P1


Thứ 3, 09/09/2014 | 02:52


Đâu đó trong cuộc sống này, chúng ta vẫn bắt gặp những con người thấy Tết là thấy cô đơn tột cùng. Đáng nói sự cô độc này lại chính do họ gây nên. Mâu thuẫn mẹ chồng –nàng dâu trong câu chuyện chúng tôi sắp kể xuất phát từ thói ích kỷ, sự dè bỉu của một bà mẹ chồng độc ác với người con dâu duy nhất của mình.

Đâu đó trong cuộc sống này, chúng ta vẫn bắt gặp những con người thấy Tết là thấy cô đơn tột cùng. Đáng nói sự cô độc này lại chính do họ gây nên. Mâu thuẫn mẹ chồng –nàng dâu trong câu chuyện chúng tôi sắp kể xuất phát từ thói ích kỷ, sự dè bỉu của một bà mẹ chồng độc ác với người con dâu duy nhất của mình.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-ke-luc-0-gio---me-chong-nang-dau-don-tet-p1-a62043.html