Chuyện kể lúc 0 giờ - Muốn li dị sau khi cưới 1 tháng P3


Thứ 4, 10/09/2014 | 01:49


Là phụ nữ, ai cũng muốn có một gia đình yên ấm. Khi đã lập gia đình lại càng không có người phụ nữ nào muốn li hôn. Thế nhưng người phụ nữ trong câu chuyện chúng tôi sắp kể với quý vị ngay sau đây lại hoàn toàn khác!

Là phụ nữ, ai cũng muốn có một gia đình yên ấm. Khi đã lập gia đình lại càng không có người phụ nữ nào muốn li hôn. Thế nhưng người phụ nữ trong câu chuyện chúng tôi sắp kể với quý vị ngay sau đây lại hoàn toàn khác!

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-ke-luc-0-gio---muon-li-di-sau-khi-cuoi-1-thang-p3-a62048.html