C�i k?t cay ??ng c?a c� g�i �?� ng??i y�u ngh�o ?? ??n v?i ??i gia


Thứ 2, 30/05/2016 | 10:23


M? m?t tr??c nh?ng th? v?t ch?t xa hoa, c� g�i xinh ??p sau khi ph? ph�ng r?i b? ng??i b?n trai c�ng nh�n ?� nh?n l?i c�i k?t cay ??ng t? g� b?n trai ??i gia m?i.

M? m?t tr??c nh?ng th? v?t ch?t xa hoa, c� g�i xinh ??p sau khi ph? ph�ng r?i b? ng??i b?n trai c�ng nh�n ?� nh?n l?i c�i k?t cay ??ng t? g� b?n trai ??i gia m?i.

T�nh y�u v� ti?n b?c � hai th�i c?c ??i ngh?ch t?ng tr? th�nh nguy�n nh�n c?a bi?t bao cu?c c�i v�, bi?t bao m?i t�nh tan v?. Tr�n th?c t?, ?� c� bi?t bao c�u chuy?n chua ch�t v? gi?c m?ng ??i ??i kh�ng th�nh c?a nh?ng c� g�i r?i b? ng??i y�u ngh�o t�ng ?? ??n v?i cu?c s?ng gi�u sang b�n ??i gia. T?t c? ??u v� m?t l� do: �th� kh�c tr�n xe h?i c�n h?n m?m c??i sau xe ??p�.

M?t b�i vi?t kh� s�u s?c v? nh?ng t�m s? th?m th�a d�nh cho nh?ng nh�n v?t ch�nh c?a c�c c�u chuy?n tr�n ?� nh?n ???c s? quan t�m c?a ?�ng ??o ng??i ??c, ??c bi?t l� th? h? tr? v� s? g?n g?i v� t�nh th?i s? c?a Tu? Nhi.

H�nh ?nh g�y c�m d? v?i b?t k? c� g�i tr? m� gi�u sang n�o (?nh minh h?a).

B�i vi?t c�i k?t cay ??ng cho c� g�i �?� ng??i y�u ngh�o, y�u ??i gia:

V?y l� em ?� tho? m�n ???c ??c v?ng c?a m�nh. ?� c� m?t b?c ?nh selfie n?m tay m?t ng??i ?�n �ng trong oto ??ng c?p b� ?n.

Tr�n trang c� nh�n nh?ng c� b?n g�i quanh em comment ??y xu�t xoa ng??ng m?. C� l? khi ?y em ?� r?t h?nh ph�c.

T�i nh�n cay ??ng... g??ng c??i.

Em chia tay v?i m?t ng??i ?�n �ng c�ng nh�n l??ng l?u l?t ??t. M?t ng??i ?�n �ng ch?ng bi?t khi n�o m?i ??i ???c ??i xe m?a kh�ng ??n m?t, n?ng kh�ng ??n ??u. ?? h?n h� v?i m?t ch�ng trai gi�u c�, em ng??ng m? v� b?t ??u say ??m nh?ng b?c h�nh ?n ch?i to�n r??u vang x? h?p c?a anh ta trong nh?ng ?i?m du l?ch xa hoa sang ch?nh.

Ch? l� t�i kh�ng ng? th? h?nh ph�c em ?ang ?eo ?u?i l?i ch�ng v�nh ??n v?y. Sau nh?ng t?i h?n h� ??y l�ng m?n b�n b? bi?n, d??i �nh n?n nh� h�ng lung linh trong nh?ng l?i thanh l?ch m?t ng?t.

Em ?�m ??n ki?n ng??i ?�n �ng m?i quen ?y t?i hi?p d�m. Anh ta hi?p d�m em trong � t�. Kh�ng t�i ngh? ch�nh x�c h?n l� em ?� b? l�m nh?c trong ch�nh gi?c m? c?a m�nh.

V� trong n??c m?t cay ??ng em ?� nh?n ra b?n th�n kh�ng ph?i l� n?n nh�n duy nh?t.

Tham v?ng gi?ng nhau th� s?p m?t c�i b?y gi?ng nhau c� g� l? ?�u. Nh?ng b?c ?nh kho? th�n c?a em anh ta ch?p l?i ?? uy hi?p v� truy?n tay cho nh?ng ??ng ??i c�ng ch?n rau v?i m�nh. Nh?ng ch�ng v?n ch?a b? ph�t t�n tr�n m?ng, em v?n c�n ???ng lui cho cu?c ??i m�nh ch? l� ai s? l� ng??i ?�n em v? sau c?n ?au?

Nh?ng ng??i ?�n �ng ngh�o nh? t�i l�m sao c� th? ng?n c?n em ?i t�m gi?c m?ng ??i ??i, l�m sao c� th? khi?n em t?nh c?n say tr??c nh?ng h�o nho�ng n?ng n? v?t ch?t.

Em ?� t?ng tuy�n ng�n "Th� Kh�c Trong Xe H?i C�n H?n M?m C??i Sau Xe ??p", em ?� ??t ???c em c� th?y to?i l�ng hay kh�ng?

Mu?n tr? th�nh c�ng ch�a n? ho�ng b?ng vi?c y�u m?t ho�ng t? ?? V? tr� n�o m� ch?ng c� gi� c?a n� ??t hay r? tr??c m?t ch?ng th?y ???c ?�u.

Y�u m?t anh xe m�y th� c? n?m m?i ???c n?m tay. Y�u m?t anh � t� th� m?t ng�y ?� c�ng nhau l�n gi??ng th? h?n.

??ng o�n tr�ch nh?ng ng??i ?�n �ng kh?n n?n s? khanh trong khi b?n th�n em c?ng ??y m?u t�nh d? d�i. Mu?n x�i t�i hi?u son m�i, mu?n ng?i xe h?i x? h?p, mu?n check-in sang ch?nh, mu?n ?i du l?ch gi� r? m?t m�nh.

H�y t? lao ??ng b?ng ?�i tay ?? mua l?y ni?m vui. ??ng mong ch? may m?n, ??ng t?m g?i k� sinh ?�n �ng th� t�i tin h?nh ph�c c?a em s? l� m�i m�i. S? kh�ng c� g�i n�o ph?i ?au ??n ch?t trong gi?c m? c?a c?a ch�nh m�nh�.

Theo Thu H??ng

Ngu?n: Tr� th?c tr?

Xem th�m video:

[mecloud]wBnSbA8n9z[/mecloud]