CII lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất danh nghĩa dự kiến 11%/năm


Thứ 6, 21/02/2020 | 05:28


CII thông báo phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, thời gian dự kiến là trong quý I/2020.

CII thông báo phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, thời gian dự kiến là trong quý I/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) công bố phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi được đảm bảo bằng tài sản với kỳ hạn 3 năm.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến 11%/năm, trong trường hợp phát hành thành nhiều đợt thì ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định theo từng thời điểm.

CII lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý I/2020. Ảnh minh họa

Thời gian phát hành dự kiến trong quý I.

Tài sản đảm bảo được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định sử dụng cổ phần/tài sản tại công ty con, công ty liên kết đã niêm yết thuộc sở hữu CII/bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.

Theo báo cáo của CII, tính đến 31/12/2019, dư nợ trái phiếu của CII đang vào mức hơn 3.996 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trái phiếu CII do tổ chức tín dụng nắm giữ là 350 tỷ, con số từ tổ chức,cá nhân khác là 1.877,4 tỷ. Tính chung dư nợ trái phiếu với nhà đầu tư trong nước hơn 2.227,4 tỷ đồng.

Ngày 6/1 vừa qua, CII đã thực hiện mua lại 40 triệu USD trái phiếu (tương đương 903 tỷ đồng) từ trái chủ RAM (Hàn Quốc).

Năm 2019, CII đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.075 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2018, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 720 tỷ đồng, gấp 7,5 lần.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cii-len-ke-hoach-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-lai-suat-danh-nghia-du-kien-11nam-a312479.html