Clip: C? v??t ?u, ng??i ph? n? nh?n c�i k?t ??ng


Thứ 6, 29/04/2016 | 16:13


V� c? g?ng v??t n�n r??n ga, khi qua ???c th� th?ng kh�ng k?p v� va ch?m v?i xe m�y ph�a tr??c, khi?n ng??i ph? n? ng� ra ???ng.

V� c? g?ng v??t n�n r??n ga, khi qua ???c th� th?ng kh�ng k?p v� va ch?m v?i xe m�y ph�a tr??c, khi?n ng??i ph? n? ng� ra ???ng.

[mecloud]c5xcMWs0WS[/mecloud]

M?c d� trong ?i?u ki?n kh�ng an to�n, nh?ng ng??i ph? n? v?n c� v??t xe � t� m� kh�ng ra t�n hi?u, c� xe �t� kh�c ?i ng??c chi?u m� v?n v??t. K?t qu? l� ng??i ph? n? n�y ng� l?n ra gi?a ???ng.
R?t may, l� kh�ng c� xe � t� ch?y ng??c chi?u lao t?i v� xe � t� c� camera h�nh tr�nh ghi l?i s? vi?c c?ng k?p th?i d?ng l?i.

Xem th�m clip:

[mecloud]AXpOlKITpE[/mecloud]