Clip: Hình ảnh Cầu Nhật Tân trước ngày thông xe 10/10


Thứ 5, 04/09/2014 | 07:58


(ĐSPL) - Cầu Nhật Tân - cầu dây văng lớn nhất Việt Nam, bắc qua sông hồng đang trong nhưng giai đoạn hoàn thành cuối cùng của các hạng mục trang trí. Dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp 60 năm giải phóng thủ đô ngày 10/10. (Doãn Trung)

(ĐSPL) - Cầu Nhật Tân - cầu dây văng lớn nhất Việt Nam, bắc qua sông hồng đang trong nhưng giai đoạn hoàn thành cuối cùng của các hạng mục trang trí. Dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp 60 năm giải phóng thủ đô ngày 10/10. (Doãn Trung)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/clip-hinh-anh-cau-nhat-tan-truoc-ngay-thong-xe-1010-a58183.html