Clip: UNESCO vinh danh bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa là của VN


Thứ 4, 30/07/2014 | 15:15


(ĐSPL)- Bộ Nội vụ đã đón nhận bằng di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn thuộc chương trình Ký ức Thế Giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Unesco.

(ĐSPL) - Sáng ngày 30/7, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ đã đón nhận bằng di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn thuộc chương trình Ký ức Thế Giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Unesco.

Châu bản Triều Nguyễn có những giá trị nổi bật về mặt nội dung và hình thức phong phú, tính duy nhất không thể thay thế và có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới. Đó là các tài liệu hành chính của triều Nguyễn, gồm 85.000 văn bản của 11 triều vua nhà Nguyễn. Đây là các tài liệu hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước, được soạn thảo chủ yếu bằng chữ hán và chữ nôm.

Thông qua chương trình Ký ức Thế giới, các di sản tư liệu sẽ có cơ hội để phát huy giá trị ngày càng gần hơn với công chúng và xã hội. Đây cũng là những tài liệu gốc đặc biệt quan trọng trong việc xác lập chủ quyền, biên giới và lãnh thổ VN.

Video:

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/clip-unesco-vinh-danh-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa-la-cua-vn-a43666.html