Cổ đông Sacombank không đồng ý sửa điều lệ và đổi mã chứng khoán


Thứ 4, 29/11/2017 | 06:30


Cùng sự kiện

Trong các vấn đề được Sacombank lấy ý kiến, cổ đông chỉ thông qua 3 trên 5 nội dung, chấp thuận trích 20% mức vượt kế hoạch kinh doanh để thưởng cho cán bộ nhân viên.

Trong các vấn đề được Sacombank lấy ý kiến, cổ đông chỉ thông qua 3 trên 5 nội dung, chấp thuận trích 20% mức vượt kế hoạch kinh doanh để thưởng cho cán bộ nhân viên.

Cụ thể, cổ đông Sacombank đã thông qua 3 trên 5 nội dung lấy ý kiến. Các nội dung được thông qua cụ thể là: Trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 để thưởng cho CBNV (kế hoạch 2017 là 585 tỷ đồng); Toàn bộ nội dung “Quy chế Quản trị và điều hành Sacombank, đồng thời giao chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành và đưa quuy chế này vào áp dụng ngay; Toàn bộ nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank, đồng thời giao trưởng BKS thay mặt ĐHCĐ ký ban hành quy chế này để áp dụng ngay.

Sacombank chưa chuyển sàn và đổi mã chứng khoán.

2 nội dung không được thông qua là sửa đổi Điều lệ và đổi mã chứng khoán từ STB sang SCM cũng như việc chuyển sang sàn HNX.

Bà Lê Thị Hoa, thành viên HĐQT độc lập Sacombank cho biết về thay đổi cơ cấu thành phần Hội đồng quản trị, cổ đông chưa thông qua nên cơ cấu hội đồng quản trị Sacombank vẫn giữ như cũ, gồm 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch cùng một số thành viên.

Về việc trích thưởng cho cán bộ nhân viên, bà Hoa cho biết dù cổ đông thông qua trích thưởng mức 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng HĐQT sẽ tính toán mức trích hợp lý sao cho hài hòa lợi ích giữa cổ đông và cán bộ công nhân viên ngân hàng.

“Ban lãnh đạo Sacombank rất cảm kích và biết ơn các cổ đông đã đồng hành quan tâm đến đời sống cán bộ nhân viên, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc tái cấu trúc Sacombank theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước” – bà Hoa nói.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua thì năm 2017 Sacombank hướng đến mục tiêu lợi nhuận trước thuế 585 tỷ đồng. Tuy nhiên qua 9 tháng đầu năm ngân hàng này đã đạt hơn 1.025 tỷ. vượt gần gấp đôi so với chỉ tiêu và cao hơn gấp 5 lần cùng kỳ năm 2016.

Minh Thư (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/co-dong-sacombank-khong-dong-y-sua-dieu-le-va-doi-ma-chung-khoan-a211113.html