Cô gái cầu vồng đạp xe 2.000 km vì người đồng tính


Thứ 3, 10/09/2013 | 01:35


Là cô gái dị tính nhưng Vũ Kiều Oanh đã trở thành người đầu tiên đạp xe xuyên Việt ủng hộ người đồng tính

C&oc?rc; gá? cầu vồng

Vũ Thị K?ều Oanh s?nh năm 1990, là s?nh v?&ec?rc;n khoa T&ac?rc;m lý, ĐH Khoa học X&at?lde; hộ? và Nh&ac?rc;n văn Hà Nộ?. Oanh đ&at?lde; từng đạt g?ả? ba trong cuộc th? Ngh?&ec?rc;n cứu khoa học s?nh v?&ec?rc;n tạ? trường.

K?ều Oanh có sở th&?acute;ch học kh?&ec?rc;u vũ, nghe nhạc Trịnh, m&oc?rc;n thể dục trong trường học lu&oc?rc;n chật vật mớ? đủ đ?ểm qua. Nh&?grave;n vóc ngườ? nhỏ nhắn, &?acute;t ngườ? nghĩ được rằng Oanh lạ? có thể đạp xe xuy&ec?rc;n V?ệt hơn 2000 c&ac?rc;y số. Thế nhưng, c&oc?rc; gá? đến từ Lào Ca? đ&at?lde; trở thành ngườ? đầu t?&ec?rc;n ở V?ệt Nam đạp xe xuy&ec?rc;n V?ệt để ủng hộ ngườ? đồng t&?acute;nh.
K?ều Oanh trở thành c&oc?rc; gá? đầu t?&ec?rc;n đạp xe xuy&ec?rc;n V?ệt ủng hộ ngườ? đồng t&?acute;nh

K?ều Oanh có b?ệt danh là “c&oc?rc; gá? vầu vồng”, cho rằng m&?grave;nh rất có duy&ec?rc;n vớ? cộng đồng LGBT (đồng t&?acute;nh nữ, đồng t&?acute;nh nam, song t&?acute;nh và chuyển g?ớ?). Oanh cho b?ết, c&oc?rc; bắt đầu tham g?a các hoạt động cộng đồng ủng hộ LGBT từ tháng 11 năm 2011 từ vị tr&?acute; CTV của Trung t&ac?rc;m ICS (Tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền LGBT V?ệt Nam). Tháng 6 vừa qua, nhóm CTV tạ? Hà Nộ? đ&at?lde; tách ra và thành lập nhóm 6+. Đ&ac?rc;y là nhóm thanh n?&ec?rc;n hoạt động ph? lợ? nhuận nhằm mục đ&?acute;ch kết nố? cộng đồng, ch?a sẻ k?ến thức và x&ac?rc;y dựng h&?grave;nh ảnh LGBT t&?acute;ch cực.

“C&oc?rc; gá? cầu vồng” xúc động kể lạ? c&ac?rc;u chuyện: “Động lực kh?ến m&?grave;nh đạp xe là sự đồng cảm vớ? ngườ? bạn đồng t&?acute;nh kh&oc?rc;ng nhận được sự chấp thuận của bố mẹ. G?a đ&?grave;nh đ&at?lde; quyết định đưa bạn vào bệnh v?ện t&ac?rc;m thần vớ? h? vọng chữa khỏ? bệnh đồng t&?acute;nh. Ngày nào bạn cũng bị bác sĩ t?&ec?rc;m thuốc an thần, chỉ ngủ m&ec?rc; man mà kh&oc?rc;ng vận động được g&?grave;”.

V&?grave; vậy, Oanh quyết t&ac?rc;m đấu tranh để mọ? ngườ? h?ểu đúng về cộng đồng LGBT, rằng đó kh&oc?rc;ng phả? là bệnh mà chỉ là một xu hướng t&?acute;nh dục tự nh?&ec?rc;n của con ngườ?.

Th&ac?rc;n th?ết vớ? cộng đồng LGBT, đ&at?lde; nh?ều ngườ? nghĩ Oanh là les (ngườ? đồng t&?acute;nh nữ). Kh? đó, c&oc?rc; bạn bày tỏ: “Oanh cũng là đồng, nhưng kh&oc?rc;ng phả? đồng t&?acute;nh. Oanh là đồng m?nh của ngườ? đồng t&?acute;nh”.
K?ều Oanh cùng 9X chuyển g?ớ? có b?ệt danh Tú Lơ Khơ

Ch?nh phục hành tr&?grave;nh xuy&ec?rc;n V?ệt

Hành tr&?grave;nh đạp xe xuy&ec?rc;n V?ệt của Oanh d?ễn ra trong 40 ngày, vớ? tổng hơn 2000 km từ Hà Nộ? đến đảo Phú Quốc, vừa kết thúc trong tháng 8.

Đ&ac?rc;y là chương tr&?grave;nh do tổ chức t&?grave;nh nguyện Mùa hè xanh - Đạp xe xuy&ec?rc;n V?ệt bảo vệ m&oc?rc;? trường tổ chức. Thế nhưng, r?&ec?rc;ng bản th&ac?rc;n Oanh có th&ec?rc;m một mục đ&?acute;ch là k&ec?rc;u gọ? mọ? ngườ? ủng hộ ngườ? đồng t&?acute;nh, song t&?acute;nh và chuyển g?ớ?.

Oanh cho b?ết, trước kh? tham g?a chuyến đ?, c&oc?rc; và các bạn đ&at?lde; cùng nhau tập thể lực trong vòng 2 tháng tạ? SVĐ Mỹ Đ&?grave;nh. C&oc?rc; ch?a sẻ: “Bọn m&?grave;nh tập các bà? tập để tăng sức bền như chống đẩy, chạy bộ, bật cóc&hell?p; Rồ? cứ cuố? tuần lạ? đạp xe đến các tỉnh l&ac?rc;n cận Hà Nộ? như Bắc G?ang, Hà Nam, Bắc N?nh&hell?p; để lấy k?nh ngh?ệm chuẩn bị cho chuyến đ? dà? xuy&ec?rc;n V?ệt”.

Oanh có ch&ac?rc;m ng&oc?rc;n sống: “H&at?lde;y bước l&ec?rc;n bằng đ&oc?rc;? ch&ac?rc;n của ch&?acute;nh m&?grave;nh”

Bản th&ac?rc;n K?ều Oanh trước đó cũng phả? đ? dạy g?a sư để có k?nh ph&?acute; cho chuyến đ? và sửa lạ? ch?ếc xe đạp vẫn gắn bó suốt 4 năm đạ? học.

Oanh kể lạ?, đ? qua mỗ? tỉnh thành, c&oc?rc; đều dừng lạ? và chụp ảnh cùng lá cờ cầu vồng (thuộc cộng đồng LGBT) hoặc tổ chức gặp mặt các bạn trong cộng đồng. Từ đ&ac?rc;y, Oanh gử? tớ? th&oc?rc;ng đ?ệp: “Ngườ? đồng t&?acute;nh có ở khắp mọ? nơ?. Tất cả mọ? ngườ? đều có quyền y&ec?rc;u thương, được là ch&?acute;nh m&?grave;nh và được ngườ? khác t&oc?rc;n trọng”.

Mỗ? mảnh đất qua đ? để lạ? cho Oanh một cảm xúc khác nhau. Huế đẹp và thơ mộng nhưng tạ? đ&ac?rc;y nh?ều ngườ? vẫn còn k&?grave; thị vớ? cộng đồng LGBT. C&oc?rc; cho b?ết: “Kh? đang ngồ? nó? chuyện b&?grave;nh thường vớ? một ngườ? nào đó, m&?grave;nh nó? là ủng hộ LGBT th&?grave; họ nh&?grave;n m&?grave;nh bằng ánh mắt khác hoặc quay đ? kh&oc?rc;ng nó? chuyện nữa”.

Ở Huế, một ngườ? bạn cũng kể lạ? cho Oanh rằng rất muốn mua ch?ếc áo ph&oc?rc;ng đồng phục được th?ết kế dành cho ngườ? đồng t&?acute;nh nhưng lạ? sợ bị mọ? ngườ? k&?grave; thị. Trước kh? rờ? Huế để đến Đà Nẵng, Oanh chỉ kịp tặng lạ? cho bạn một ch?ếc huy h?ệu có dòng chữ “Được là ch&?acute;nh m&?grave;nh” vớ? hy vọng sẽ g?úp bạn có th&ec?rc;m tự t?n để sống thật.

Trước kh? đạp xe xuy&ec?rc;n V?ệt, Oanh đ&at?lde; lu&oc?rc;n ao ước được đ? qua nh?ều loạ? địa h&?grave;nh, thờ? t?ết để có lúc nh&?grave;n thấy cầu vồng (một b?ểu tượng của cộng đồng LGBT). Ch&?acute;nh v&?grave; thế, mảnh đất Oanh ấn tượng nhất là Hà Tĩnh. Bở? kh? đến đ&ac?rc;y c&oc?rc; bạn đ&at?lde; nh&?grave;n thấy 2 ch?ếc cầu vồng song song nhau. Oanh bày tỏ: "Cảm g?ác bất ngờ và sung sướng v&oc?rc; cùng".

Lúc đó, Oanh tự nhủ thầm trong đầu: “Cầu vồng trong tự nh?&ec?rc;n còn có đ&oc?rc;? thế này. Ngườ? đồng t&?acute;nh có đ&oc?rc;? cũng là tự nh?&ec?rc;n và đẹp như vậy th&oc?rc;?”.

Trong qu&at?lde;ng đường hơn 2000 km, chặng đường mệt mỏ? nhất của K?ều Oanh là từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đó là vào một buổ? trưa nắng gắt kho Oanh đ&at?lde; đạp xe được 170km. G?ó Lào của m?ền Trung ập vào ngườ? kh?ến Oanh tưởng chừng như kh&oc?rc;ng thể t?ếp tục. Trong đoàn đ? đ&at?lde; có nh?ều bạn ngất dọc đường và một số ngườ? bỏ cuộc đ? về, nhưng Oanh vẫn quyết ch?nh phục.

Oanh cho b?ết, trước đ&ac?rc;y c&oc?rc; chưa từng nghĩ m&?grave;nh có thể đạp xe một qu&at?lde;ng đường xa như vậy. Nhưng b&ac?rc;y g?ờ, bạn nhận ra, mỗ? ngườ? có thể vượt qua nỗ? sợ h&at?lde;? của ch&?acute;nh m&?grave;nh, k?&ec?rc;n tr&?grave; vớ? mục t?&ec?rc;u th&?grave; sẽ đạt được đ?ều mong muốn.Nguồn: T??n

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-cau-vong-dap-xe-2000-km-vi-nguoi-dong-tinh-a702.html