Cổ phần hóa, thoái vốn năm 2019 thấp ngoài dự liệu


Thứ 6, 03/01/2020 | 03:27


Mặc dù đã được nhắc nhở, đôn đốc nhưng tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp tiếp tục chậm, không đạt được kế hoạch đề ra.

Mặc dù đã được nhắc nhở, đôn đốc nhưng tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp tiếp tục chậm, không đạt được kế hoạch đề ra.

Số liệu của bộ Tài chính cho thấy, tính đến ngày 30/9/2019, có 148 doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại theo Quyết định số 707/QĐ-TTg. Số lượng doanh nghiệp chưa được phê duyệt phương án cơ cấu lại là 378, chiếm 71%.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp thuộc danh mục các doanh nghiệp cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg.

Tổng giá trị của 9 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 780 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 670 tỷ đồng.

Lũy kế giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 9/2019, có 168 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị doanh nghiệp 443.056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 168 doanh nghiệp đó chỉ có 36/128 doanh nghiệp cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bằng 28% kế hoạch), số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92.

Những số liệu trên cho thấy, tình hình thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ rất chậm.

Cổ phần hóa, thoái vốn năm 2019 thấp ngoài dự liệu. Ảnh minh họa

Về thoái vốn, tiến độ còn chậm hơn tuy nhiên điểm tích cực là hiệu quả cao, giá trị thu về hơn gấp đôi giá trị sổ sách.

Theo đó, trong năm 2019 có 13 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thực hiện thoái vốn với giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến năm 2019, đã thoái vốn nhà nước tại 92 đơn vị thuộc Quyết định 1232 với giá trị sổ sách 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng. Như vậy, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232 chỉ đạt 7,8% kế hoạch.

Trong đó, những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn theo Quyết định 1232 với giá trị lớn là: Bộ Công thương (thoái vốn tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam); bộ Giao thông vận tải (thoái 30,4% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - Công ty CP và 35,16% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty CP), bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng công ty cổ phần); Thành phố Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 doanh nghiệp).

Đối với các doanh nghiệp thoái vốn nằm ngoài QĐ 1232, lũy kế từ năm 2017 đến năm 2019, cả nước đã thoái 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco).

Cùng với việc thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước theo Đề án cơ cấu lại, tổng kết lại số thoái vốn năm 2019 là 2.687 tỷ đồng giá trị sổ sách, thu về 5.098 tỷ đồng. Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 - 2019 là 24.769 tỷ đồng, thu về 171.072 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực của công tác cổ phần hóa, thoái vốn, đại diện bộ Tài chính cũng nêu rõ những hạn chế như chậm tiến độ, chậm quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần, chậm bàn giao về SCIC…

Nhiều doanh nghiệp chậm đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị trường, chậm đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp sau cổ phần theo thông lệ và chuẩn mực của các DOANH NGHIỆP  trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn chế sự giám sát của xã hội với hoạt động doanh nghiệp.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/co-phan-hoa-thoai-von-nam-2019-thap-ngoai-du-lieu-a306952.html