Cổ phiếu CKG bị đưa vào diện cảnh báo


Vân Anh

Thứ 2, 25/09/2023 | 19:47


Cùng sự kiện

Cổ phiếu CKG của CTCP Tập đoàn tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 27/9.

Theo tin tức cổ phiếu trên chuyên trang Đầu tư chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định đưa cổ phiếu CKG của CTCP Tập đoàn tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang vào diện cảnh báo từ ngày 27/9. Lý do là bởi công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét.

Tài chính 4.0 - Cổ phiếu CKG bị đưa vào diện cảnh báo
CTCP Tập đoàn tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét.

Cụ thể, CKG chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo Điều 37 quy chế niêm yết vào giao dịch chứng khoán.

Mới đây, ngày 11/9, HĐQT có nghị quyết về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó, thống nhất phương án sử dụng vốn và danh sách nhà đầu tư chứng khoán đã được cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thống nhất giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Xét về hoạt động kinh doanh, theo báo Đầu tư, trong quý I/2023, CIC Group đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 251,09 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25,45 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 32,3%, về còn 31,6%.

Xem thêm: Bộ Công Thương yêu cầu VNSteel, VEAM, PVN, Fococev báo cáo về việc cổ phần hóa

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 0,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,36 tỷ đồng, lên 79,46 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 57,7%, tương ứng giảm 1,09 tỷ đồng, về 0,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 9,9%, tương ứng tăng thêm 0,74 tỷ đồng, lên 8,19 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,7%, tương ứng tăng thêm 4,57 tỷ đồng, lên 37,94 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, CIC Group hoàn thành 14,5% so với kế hoạch lãi 175 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của CIC Group giảm nhẹ 0,9% so với đầu năm, về 4.705,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.787,5 tỷ đồng, chiếm 59,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 971,7 tỷ đồng, chiếm 20,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 3,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 57,75 tỷ đồng, về 1.519,77 tỷ đồng và chiếm 32,3% tổng nguồn vốn.

Vân Anh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-phieu-ckg-bi-dua-vao-dien-canh-bao-a592515.html