Cổ phiếu giảm giá nhiều phiên liên tiếp, Hoa Sen Group "giải cứu" cổ đông


Thứ 6, 29/01/2021 | 14:01


Cùng sự kiện

HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen của tỷ phú Lê Phước Vũ đã thông qua chủ trương mua lại 22 triệu cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi cổ đông.

HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen của tỷ phú Lê Phước Vũ đã thông qua chủ trương mua lại 22 triệu cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Doanh nghiệp tỷ phú Lê Phước Vũ mua lại 22 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

Sáng ngày 29/1, HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đã công bố thông tin mua lại 22 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, tương ứng 5% số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty.

Động thái mua vào lượng lớn cổ phiếu quỹ của HSG được thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư do cổ phiếu giảm giá nhiều phiên mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn hiệu quả và ổn định. Trước đó, trong 3 ngày 26,27,28/1, HSG liên tiếp giảm giá 3 phiên, từ 25.150 đồng xuống còn 21.850 đồng.

Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại là 22 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ dự kiến mua lại trên tổng số cổ phần đã phát hành tương đương 5%.

Phương thức giao dịch dựa trên khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Nguyên tắc xác định giá và số lượng đặt mua hàng ngày theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Hoa Sen cho biết sẽ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để thực hiện thương vụ lần này. Giá mua theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2020- 2021, doanh thu thuần đạt 9.099 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ niên độ trước. Lãi gộp tăng 57% đạt 1.500 tỷ đồng.

HSG báo lãi sau thuế quý 1 tăng 216% từ 181 tỷ đồng lên 572 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng 1,5 triệu tấn, tăng 11%, doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Bạch Hiền

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-phieu-giam-gia-nhieu-phien-lien-tiep-hoa-sen-group-giai-cuu-co-dong-a354386.html