Cơ quan Thuế từ chối hoàn 44 hồ sơ, ứng với số tiền đề nghị hoàn 310 tỷ đồng


Thứ 4, 31/05/2023 | 10:46


Cùng sự kiện

Theo Tổng cục Thuế, số hồ sơ cơ quan thuế từ chối đề nghị hoàn là 44 hồ sơ, tương ứng số tiền đề nghị hoàn 310 tỷ đồng, do cơ quan thuế rà soát đối chiếu theo quy định của pháp luật thì thấy doanh nghiệp nộp hồ sơ thiếu, sai mẫu hồ sơ đề nghị hoàn, hồ sơ đề nghị hoàn không đủ thủ tục.

Tổng cục Thuế vừa thông tin về kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đặc biệt là hoàn thuế đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm làm từ gỗ.

Cụ thể theo Tổng cục Thuế, tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 17/5/2023, toàn ngành đã giải quyết hoàn thuế cho 4.760 hồ sơ, tương ứng số tiền đã được hoàn 19.100 tỷ đồng.

Số hồ sơ doanh nghiệp hủy đề nghị hoàn là 215 hồ sơ (tương ứng số tiền đề nghị hoàn 1.514 tỷ đồng), do doanh nghiệp sau khi gửi hồ sơ đề nghị hoàn thì tự rà soát đối chiếu với quy định về hoàn thuế nhận thấy hồ sơ của doanh nghiệp bị thiếu, kê khai sai, cần điều chỉnh số liệu..., cần thời gian để xem xét lại hồ sơ, sổ sách chứng từ.

Số hồ sơ cơ quan thuế từ chối đề nghị hoàn là 44 hồ sơ, tương ứng số tiền đề nghị hoàn 310 tỷ đồng, do cơ quan thuế rà soát đối chiếu theo quy định của pháp luật thì thấy doanh nghiệp nộp hồ sơ thiếu, sai mẫu hồ sơ đề nghị hoàn, hồ sơ đề nghị hoàn không đủ thủ tục.

Số hồ sơ đề nghị hoàn chưa được cơ quan thuế giải quyết là 199 hồ sơ, tương ứng số tiền đề nghị hoàn 1.119 tỷ đồng, tỷ lệ 4,18% so với tổng số hồ sơ cơ quan thuế đã giải quyết hoàn (199/4.760 hồ sơ), do nhiều nguyên nhân như: Hồ sơ đang trong thời gian giải quyết theo quy định; doanh nghiệp đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xác minh; doanh nghiệp xin tạm dừng, hoãn thời gian kiểm tra; doanh nghiệp chưa cung cấp đủ hồ sơ tài liệu số liệu, đang chờ kết quả xác minh…

Tin trong nước - Cơ quan Thuế từ chối hoàn 44 hồ sơ, ứng với số tiền đề nghị hoàn 310 tỷ đồng
Ảnh Tổng cục Thuế

Trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đối với các hồ sơ cần thực hiện xác minh, cơ quan thuế chủ yếu xác minh đến doanh nghiệp trung gian bán hàng trực tiếp cho doanh nghiệp hoàn thuế (doanh nghiệp F1).

Cụ thể, trong số 548 hồ sơ cơ quan thuế thực hiện xác minh các doanh nghiệp trung gian, có 490 hồ sơ xác minh đến doanh nghiệp trung gian F1, chiếm tỷ lệ 89,4% trên tổng số hồ sơ thực hiện xác minh; 45 hồ sơ xác minh đến doanh nghiệp trung gian F2, chiếm tỷ lệ 8,2% trên tổng số hồ sơ thực hiện xác minh; 3 hồ sơ xác minh đến doanh nghiệp trung gian F3, chiếm tỷ lệ 0,55% trên tổng số hồ sơ thực hiện xác minh; 5 hồ sơ xác minh đến doanh nghiệp trung gian F4, chiếm tỷ lệ 0,95% trên tổng số hồ sơ thực hiện xác minh; 5 hồ sơ xác minh đến doanh nghiệp trung gian cuối cùng, người dân, hộ trồng rừng, chiếm tỷ lệ 0,9% trên tổng số hồ sơ thực hiện xác minh.

Đại diện Vụ Kê khai và Kế toán thuế cho biết, qua công tác xác minh, cơ quan thuế phát hiện có 264 doanh nghiệp trung gian bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm dừng hoạt động, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Cụ thể: có 76 doanh nghiệp F1 tạm dừng hoạt động; 56 doanh nghiệp F1 bỏ địa chỉ kinh doanh; 56 doanh nghiệp F2 tạm dừng hoạt động; 60 doanh nghiệp F2 bỏ địa chỉ kinh doanh; 4 doanh nghiệp F3 tạm dừng hoạt động; 5 doanh nghiệp F3 bỏ địa chỉ kinh doanh, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an của 7 doanh nghiệp trung gian.

Cũng theo Tổng cục Thuế, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ của 9 doanh nghiệp trực tiếp đề nghị hoàn GTGT mặt hàng gỗ và sản phẩm làm từ gỗ, dăm gỗ, viên nén gỗ sang cơ quan công an để phối hợp điều tra, xác minh, chưa kể các doanh nghiệp trung gian bán hàng cho doanh nghiệp hoàn thuế nêu trên. Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân được xác định, do doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn khống để hoàn thuế, doanh nghiệp mua hàng của doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, số tiền hoàn thuế mỗi năm khoảng 150.000 tỷ đồng. Hầu hết các hồ sơ hoàn thuế được toàn ngành giải quyết bình thường. Tuy nhiên, hoạt động hoàn thuế xuất khẩu đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp vi phạm vấn đề sử dụng hóa đơn đầu vào bất hợp pháp, nhằm hợp thức hoá hồ sơ hoàn thuế với giá trị rất lớn.

Hoàng Yên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-quan-thue-tu-choi-hoan-44-ho-so-ung-voi-so-tien-de-nghi-hoan-310-ty-dong-a577184.html