Côn Đảo có trung tâm hành chính mới


Chủ nhật, 17/08/2014 | 23:34


(ĐSPL) - Trung tâm hành chính mới của Côn Đảo được chuyển sang phía tây bắc hồ Quang Trung I.

(ĐSPL) - Trung tâm hành chính mới của Côn Đảo được chuyển sang phía tây bắc hồ Quang Trung I.

Đây là nội dung chính trong văn bản mà Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cơ bản thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng Côn Đảo.

Côn Đảo có trung tâm hành chính mới

Trung tâm hành chính chính trị mới của Côn Đảo sẽ chuyển vị trí sang phía tây bắc hồ Quang Trung I. Ảnh minh họa.

Trong văn bản này, Bộ Xây dựng cũng nêu rõ việc xác định vị trí, quy mô xây dựng các công trình công nghệ sản xuất nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Côn Đảo phải được căn cứ vào từng dự án cụ thể.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý đảm bảo việc kết nối các khu vực điều chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác.