Công an phải cấp căn cước công dân cho người dân trong thời hạn 7 ngày làm việc


Thứ 2, 05/06/2023 | 21:41


Cùng sự kiện

Cơ quan chức năng phải cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân cho người dân trong thời hạn 7 ngày làm việc (quy định cũ là trong thời hạn 7-20 ngày làm việc). Đây là quy định chung áp dụng trên toàn quốc, không phân biệt theo địa bàn cư trú của người dân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trình bày Tờ trình dự án Luật Căn cước, tại Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Tin trong nước - Công an phải cấp căn cước công dân cho người dân trong thời hạn 7 ngày làm việc
Công an phải cấp căn cước công dân trong thời hạn 7 ngày làm việc. Ảnh: Quang Việt/Lao động

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý trong dự án là việc cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip trong thời hạn 7 ngày làm việc. Đây là quy định chung áp dụng trên toàn quốc, không phân biệt theo địa bàn cư trú.

Theo đại tướng Tô Lâm, Luật Căn cước mới có 14 nội dung mới cơ bản so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Trong đó, dự án luật mở rộng đối tượng áp dụng, ngoài đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, còn áp dụng đối với người gốc Việt đang sinh sống tại Việt Nam, nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Cơ quan chức năng phải cấp, đổi, cấp lại CCCD cho người dân trong thời hạn 7 ngày làm việc (quy định cũ là trong thời hạn 7-20 ngày làm việc). Đây là quy định chung áp dụng trên toàn quốc, không phân biệt theo địa bàn cư trú của người dân như Luật Căn cước công dân năm 2014.

Về căn cước điện tử, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ dự thảo mới quy định mỗi người chỉ có một căn cước điện tử là tài khoản định danh điện tử. Việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử phải sử dụng căn cước điện tử.

Căn cước điện tử có giá trị sử dụng tương đương thẻ gắn chip khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình CCCD; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Ngoài ra, dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, dòng chữ “Căn cước công dân”, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú..., thông tin trên Tri thức trực tuyến.

Theo báo Người lao động, việc thay đổi, cải tiến như trên, theo Bộ trưởng là để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân. Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ căn cước. Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này.

Về người được cấp thẻ căn cước, dự thảo luật bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc.

Người dân thực hiện thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước thông qua việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID khi đã có căn cước điện tử.

Vân Anh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-phai-cap-can-cuoc-cong-dan-cho-nguoi-dan-trong-thoi-han-7-ngay-lam-viec-a577855.html