`
Cộng đồng mạng - Giật mình vì phương pháp cho sinh viên trải nghiệm "cảm giác của người chết" để giảm stress

Giật mình vì phương pháp cho sinh viên trải nghiệm "cảm giác của người chết" để giảm stress

Một trường đại học ở Hà Lan cho rằng việc nằm trong... huyệt mộ sẽ giúp sinh viên của họ giảm áp lực thi cử nhờ trải nghiệm "cảm giác của người chết".

Trong Đời sống