`
Cộng đồng mạng - Bỏ mặc bạn trai cùng 2 con nhỏ, người phụ nữ quyết định "kết hôn" với... cây

Bỏ mặc bạn trai cùng 2 con nhỏ, người phụ nữ quyết định "kết hôn" với... cây

Người phụ nữ chia sẻ cô dành 5 lần trong 1 tuần để tới thăm cây và luôn đặt "người chồng đặc biệt" này lên hàng đầu.

Trong Đời sống