Cộng đồng mạng - 1001 cách sáng tạo ra gió mát của học sinh mùa thi

1001 cách sáng tạo ra gió mát của học sinh mùa thi

Để đối phó với thời tiết nắng nóng gay gắt vào mùa thi, các học sinh đã tự mình sáng tạo ra những sách chống nóng độc đáo, có 1-0-2.

Trong Đời sống