`
Cộng đồng mạng - Thông tin 2 sinh viên bị cướp, rạch đùi tại điểm buýt là sai sự thật

Thông tin 2 sinh viên bị cướp, rạch đùi tại điểm buýt là sai sự thật

Đại diện ĐH Quốc tế TP.HCM khẳng định thông tin 2 sinh viên bị cướp, rạch đùi tại điểm buýt là hoàn toàn sai sự thật.

Trong Đời sống