`
Cộng đồng mạng - Lâu đài thủy tinh lớn nhất thế giới bất ngờ vỡ tan vì lý do "lãng xẹt"

Lâu đài thủy tinh lớn nhất thế giới bất ngờ vỡ tan vì lý do "lãng xẹt"

Tòa lâu đài thủy tinh điêu khắc lớn nhất thế giới được tạo ra trong 500 giờ nhưng chỉ mất vài giây để những đứa trẻ phá tan nó.

Trong Đời sống