Internet & Web - Instagram sắp “khai tử” ứng dụng nhắn tin Direct vì không nhận được sự ủng hộ của người dùng

Instagram sắp “khai tử” ứng dụng nhắn tin Direct vì không nhận được sự ủng hộ của người dùng

Người dùng Instagram sẽ không còn gửi được tin nhắn đến bạn bè thông qua ứng dụng Direct for Instagram vào tháng tới.