`
Internet & Web - Facebook Messenger ở Việt Nam bị lỗi: Không gửi, không nhận được tin nhắn

Facebook Messenger ở Việt Nam bị lỗi: Không gửi, không nhận được tin nhắn

Nhiều người dùng Facebook Messenger tại Việt Nam cho biết, họ không thể nhắn tin, cũng như tải được nội dung các cuộc trò chuyện.