`
Internet & Web - Triển khai tuyến cáp quang biển có dung lượng băng thông gấp 3 lần cáp APG

Triển khai tuyến cáp quang biển có dung lượng băng thông gấp 3 lần cáp APG

Sau khi hoàn thành vào quý IV/2022, tuyến cáp quang biển ADC sẽ trở thành tuyến cáp quang biển có dung lượng băng thông lớn nhất Việt Nam, gấp 3 lần cáp APG.