10 lý do nên "làm bạn" với Windows 8.1

Theo Kến thức
Chiếm ít dung lượng hơn. Dù Windows 8 được bổ sung nhiều tính năng mới, song trên thực tế, nó chiếm ít không gian ổ cứng hơn hẳn hệ điều hành tiền nhiệm, sẽ tiết kiệm khoảng 8-15% không gian đĩa cứng.
Xem album 10 lý do nên "làm bạn" với Windows 8.1