Internet & Web - Google cảnh báo hệ điều hành mới của Huawei gây rủi ro cho an ninh nước Mỹ

Google cảnh báo hệ điều hành mới của Huawei gây rủi ro cho an ninh nước Mỹ

Google cảnh báo hệ điều hành di động riêng của Huawei có thể dễ bị tấn công, từ đó gây hại cho người dùng và đe dọa an ninh Mỹ.