Cục thuế Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính thuế


Thứ 3, 16/05/2017 | 10:55


Song song với việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế, Cục Thuế đã tập trung nhân lực, tài lực để hỗ trợ tối đa cho NNT thực hiện tốt nghĩa vụ thuế...

Song song với việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế, Cục Thuế đã tập trung nhân lực, tài lực để hỗ trợ tối đa cho NNT thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, nhất là tại bộ phận “Một cửa” của cơ quan Thuế.

Với mục tiêu cải cách hành chính thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã  đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), người dân dựa trên 3 nền tảng cơ bản: Thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính (TTHC) thuế đơn giản, khoa học và phù hợp với thông lệ quốc tế; Nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao.

Để đạt được mục tiêu trên, những năm qua Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP  của Chính phủ, kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP Hà Nội. Xây dựng kế hoạch và triển khai chi tiết để thực hiện các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, NNT; ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào các bước, các khâu trong công tác quản lý thuế: Công khai minh bạch, đơn giản hoá TTHC thuế; Duy trì chất lượng, hiệu quả khai thuế qua mạng với kết quả 97% doanh nghiệp kê khai qua mạng và trên 95% số tiền thuế  nộp theo phương thức điện tử đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết 19/NQ-CP đề ra, đã giảm thời gian, chi phí cho NNT và cho cả cơ quan thuế trong kê khai, nộp thuế. Triển khai thí điểm hoá đơn điện tử, hoàn thuế điện tử, khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà, nộp lệ phí trước bạ ô tô xe máy, nhà đất. Đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp (cấp độ 4) cấp mã số thuế tự động trong thời gian không quá 30 phút giảm 87,5% thời gian thực hiện so với quy định là 4 tiếng đồng hồ; Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc giải quyết TTHC liên quan đến đất đai đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 5 ngày xuống 3 ngày, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc để người sử dụng đất nắm được thời gian giải quyết hồ sơ ở từng bộ phận, từng cơ quan tạo được sự động thuận của người nộp thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bênh cạnh đó, với tư cách là thành viên tích cực trong Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động SXKD cho doanh nghiệp, Cục Thuế luôn chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng các kênh thông tin để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của NNT, từ đó tham mưu, kiến nghị cơ chế chính sách thuế phù hợp thực tiễn giúp cộng đồng doanh nghiệp, NNT tiếp tục duy trì, ổn định, phát triển SXKD...

Riêng năm 2016 Cục thuế TP Hà Nội đã tổ chức 108 lớp tập huấn miễn phí cho 17.961 NNT trên địa bàn và 03 lớp tập huấn cho 990 CBCC... Song song với việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế, Cục Thuế đã tập trung nhân lực, tài lực để hỗ trợ tối đa cho NNT thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, nhất là tại bộ phận “Một cửa” của cơ quan Thuế. Đã tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Qua hội nghị đối thoại và các buổi làm việc trực tiếp với DN, Cục Thuế đã chủ động nắm bắt tình hình SXKD, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của DN về các vướng mắc cơ chế, chính sách thuế. Trong năm 2016 toàn Cục thuế đã tổ chức 46 buổi đối thoại cho 7.504 người nộp thuế trên địa bàn...

Với việc triển khai chỉ đạo có hiệu quả, kịp thời các chương trình cải cách, Cục Thuế TP Hà Nội đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đặc biệt, rõ nét nhất là năm 2016 chỉ số CPI của Hà Nội tăng 10 bậc (theo công bố của VCCI).

Ghi nhận những nỗ lực của Cục Thuế TP Hà Nội trong công tác cải cách TTHC nói chung, cải cách hành chính thuế nói riêng, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trưởng Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQVN đã đánh giá: “Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế và UBND TP Hà Nội về các kiến nghị trước đây đã khắc phục và nghiêm túc thực hiện hiệu quả, góp phần cho sự đánh giá các chỉ số của Hà Nội được nâng lên nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực Thuế và Hải quan năm 2016 theo tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ".

 Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao mục tiêu, quyết tâm của Cục Thuế TP Hà Nội là lấy NNT là trọng tâm; động lực con người là nền tảng và đã được cộng đồng doanh nghiệp, NNT hưởng ứng tích cực. Đồng thời nhấn mạnh, Cục Thuế TP Hà Nội cần tiếp tục phát huy việc thu thuế cần thu được lòng dân, tạo sự công bằng cho NNT; nâng cao kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức thuế hơn nữa và tiếp tục duy trì công tác phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý thuế và thu hồi nợ thuế. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuc-thue-ha-noi-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-thue-a190400.html