Cuộc đời khác thường của “chúa đảo” Tuần Châu Đào Hồng Tuyển


Thứ 3, 20/04/2021 | 13:39


Cùng sự kiện

Từ một thành viên Đoàn tàu không số, ông Đào Hồng Tuyển có hành trình khác thường để trở thành “chúa đảo” Tuần Châu với nhiều suy nghĩ táo bạo.

Từ một thành viên Đoàn tàu không số, ông Đào Hồng Tuyển có hành trình khác thường để trở thành “chúa đảo” Tuần Châu với nhiều suy nghĩ táo bạo.

Nguyễn Thu Huyền

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-doi-khac-thuong-cua-chua-dao-tuan-chau-dao-hong-tuyen-a363145.html