Đã lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư


Chủ nhật, 11/01/2015 | 09:47


(ĐSPL) - Sáng 10/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI.

(ĐSPL) - Sáng 10/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. (Ảnh: Zing).

Trong ngày làm việc thứ 6 (10/1) của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, dưới sự điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành phiên họp toàn thể.
Sau đó, ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI. Và hội nghi tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm.
Cũng tại buổi làm việc, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến Trung ương đối với danh sách các cán bộ lãnh đạo đủ tiêu chí để xem xét, lựa chọn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Sau đó, hội nghị tiến hành việc lấy ý kiến Trung ương về danh sách trên.
Trong buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận tại tổ về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-lay-phieu-tin-nhiem-cac-uy-vien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-a78728.html