Đa số người Việt thiếu hiểu biết về "quấy rối tình dục"


Thứ 2, 23/12/2013 | 14:38


Lần đầu tiên quấy rối tình dục được nhắc đến trong hệ thống văn bản pháp luật chính là trong Luật Lao động sửa đổi năm 2012, thế nhưng, để đưa vấn đề này vào nội quy của các doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến người lao động không đơn giản.

Lần đầu t?ên quấy rố? tình dục được nhắc đến trong hệ thống văn bản pháp luật chính là trong Luật Lao động sửa đổ? năm 2012, thế nhưng, để đưa vấn đề này vào nộ? quy của các doanh ngh?ệp, tác động trực t?ếp đến ngườ? lao động không đơn g?ản.

Chưa h?ểu đúng về quấy rố? tình dục

V?ệt Nam chưa có số l?ệu thống kê và các ngh?ên cứu chuyên đề về vấn đề quấy rố? tình dục. Tuy nh?ên, qua các phương t?ện truyền thông đạ? chúng cho thấy, quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc không còn là vấn đề lạ lẫm.

Trước bộ Luật Lao động sửa đổ? năm 2012, V?ệt Nam chưa có quy định nào l?ên quan đến quấy rố? tình dục, v?ệc th?ếu các định nghĩa về vấn đề này đã dẫn đến tình trạng các cơ quan tư pháp khó có thể buộc tộ? danh quấy rố? tình dục vớ? những kẻ phạm tộ?.

Chỉ đố? vớ? những hành v? quấy rố? ngh?êm trọng như cưỡng h?ếp, h?ếp dâm mớ? bị xử lý theo Luật Hình sự.

Bà Nguyễn K?m Lan, chuyên g?a về g?ớ? thuộc văn phòng ILO tạ? V?ệt Nam, cho rằng, vì th?ếu một hành lang pháp lý rõ ràng nên không thể khuyến khích các nạn nhân báo cáo hoặc tố cáo, kh?ến nh?ều hành v? quấy rố? tình dục vẫn chưa bị xử lý.

“Nh?ều ngườ? thường nhầm lẫn rằng các hành v? cưỡng h?ếp, h?ếp dâm mớ? là quấy rố? tình dục, trong kh? đây là hình thức quấy rố? ngh?êm trọng nhất. Theo các định nghĩa quốc tế, quấy rố? tình dục còn gồm cả các hành v? mang bản chất tình dục bằng lờ? nó? và không bằng lờ? nó?,” bà Nguyễn K?m Lan nó?.

Các hành v? tán tỉnh, trêu ghẹo bằng các từ ngữ nhạy cảm về tình dục, cho xem hình ảnh gợ? dục, ôm hôn, quàng va?, áp sát… làm cho ngườ? khác cảm thấy khó chịu, xấu hổ cũng chính là quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc.

Bà Nguyễn Thị Tuyết M?nh, Chủ tịch Hộ? đồng nữ doanh nhân VCCI nhấn mạnh: “Trong thực tế, có nh?ều hành v? thân mật mà nh?ều ngườ? vẫn co? là bình thường nhưng nếu ngườ? t?ếp nhận không đồng tình, đã cảnh cáo nh?ều lần nhưng hành v? đó vẫn tá? d?ễn thì đó chính là quấy rố?.”

Sa thả? “yêu râu xanh”

Mặc dù pháp luật chưa quy định cụ thể về hình phạt đố? vớ? những hành v? quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc, nhưng ngườ? lao động có hành v? quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc vẫn có thể bị doanh ngh?ệp sa thả? vì v? phạm nộ? quy của công ty.

t?nhduc1.jpg" alt="Đa số ngườ? V?ệt th?ếu h?ểu b?ết về " w?dth="500" />

Doanh ngh?ệp cần những định nghĩa chặt chẽ và cụ thể về hành v? quấy rố? tình dục. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Đạ? d?ện Công ty dệt may Đông Xuân cho b?ết đã t?ến hành xây dựng lạ? nộ? quy làm v?ệc và thỏa ước lao động tập thể sao cho phù hợp vớ? Luật lao động mớ? vào tháng 5/2013.

Trong đó, vấn đề ngh?êm cấm quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc đã được đưa vào vớ? những quy định bắt buộc phả? tuân thủ.

Không chỉ đưa các hành v? quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc bị ngh?êm cấm và hình thức xử phạt từ g?áng cấp, chuyển vị trí làm đến sa thả? vào nộ? quy công ty. Công ty trách nh?ệm hữu hạn da g?ày Đỉnh Vàng còn thành lập Ban chỉ đạo phòng chống quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc vớ? trưởng ban là g?ám đốc công ty.

Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nh?ệm hữu hạn da g?ày Đỉnh Vàng Đỗ Thị Gá? cho b?ết: “Ngườ? lao động kh? tham g?a vào công ty sẽ phả? ký một bản cam kết không thực h?ện các hành v? quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc. Nếu nhắc nhở nh?ều lần vẫn tá? phạm thì sẽ bị sa thả?.”

Ngay kh? các hành v? quấy rố? tình dục được các doanh ngh?ệp quy định cụ thể tạ? nộ? quy công ty, v?ệc tuyên truyền, cảnh báo cũng đã t?ến hành rộng rã? tạ? các công ty này.

“Bên cạnh tuyên truyền cho các cán bộ chủ chốt, cán bộ công đoàn, chúng tô? còn bí mật mờ? những cá nhân đã bị phản ánh có dấu h?ệu quấy rố? ngườ? khác tạ? nơ? làm v?ệc đến dự co? như một hình thức cảnh cáo của công ty, để ngườ? lao động b?ết được rằng trước đây có những hành v? được co? là bình thường nhưng g?ờ doanh ngh?ệp và luật đã cấm,” đạ? d?ện công ty Dệt may Đông Xuân ch?a sẻ.

Chính phủ đang xây dựng văn bản pháp luật hướng dẫn th? hành các đ?ều luật về quấy rố? tình dục. Trong kh? chờ đợ?, các doanh ngh?ệp đã chủ động xây dựng các quy định r?êng của doanh ngh?ệp dựa trên cơ sở Luật lao động sửa đổ? để mô? trường làm v?ệc tạ? doanh ngh?ệp bằng những quy định của r?êng doanh ngh?ệp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết M?nh nhấn mạnh, đố? vớ? những doanh ngh?ệp thường xuyên làm v?ệc vớ? đố? tác nước ngoà?, v?ệc đảm bảo thực h?ện phòng chống quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc, xây dựng hình ảnh doanh ngh?ệp lạ? càng quan trọng hơn./.

Bộ Luật Lao động sửa đổ? năm 2012 đã có 4 đ?ều khoản quy định l?ên quan đến quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc:

Đ?ều 8: "Ngh?êm cấm quấy rố? tình dục tạ? nơ? làm v?ệc"

Đ?ều 37: "Ngườ? lao động bị quấy rố? tình dục có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”

Đ?ều 182: “Ngườ? lao động g?úp v?ệc g?a đình có nghĩa vụ tố cáo nếu ngườ? sử dụng lao động có hành v? quấy rố? tình dục”

Đ?ều 183: “Ngh?êm cấm ngườ? sử dụng lao động g?úp v?ệc g?a đình quấy rố? tình dục vớ? lao động là ngườ? g?úp v?ệc g?a đình”.

Theo V?etnam+

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/da-so-nguoi-viet-thieu-hieu-biet-ve-quay-roi-tinh-duc-a14881.html