Dabaco báo lãi quý I đạt kỷ lục 340 tỷ đồng, vượt cả lợi nhuận cả năm 2019


Thứ 5, 09/04/2020 | 09:45


Lợi nhuận quý I cũng vượt cả lợi nhuận cả năm 2019 (305 tỷ đồng) và là quý I có mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử.

Lợi nhuận quý I cũng vượt cả lợi nhuận cả năm 2019 (305 tỷ đồng) và là quý I có mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử.

Ngày 8/4, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) đã họp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I, tổ chức sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trong tập đoàn và triển khai các giải pháp cấp bách nhằm phòng chống, ứng phó với dịch Covid-19.

Theo công bố, doanh thu quý I đạt 3.248 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 340 tỷ đồng.

Dabaco báo lãi quý I đạt kỷ lục, vượt cả lợi nhuận cả năm 2019. Ảnh minh họa

So sánh với kết quả quý I/2019 là 1.769 tỷ doanh thu và 20 tỷ đồng lợi nhuận, Dabaco ghi nhận lợi nhuận gấp 17 lần so với cùng kỳ.

Lợi nhuận quý I cũng vượt cả lợi nhuận cả năm 2019 (305 tỷ đồng) và là quý I có mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử. Với chỉ tiêu lãi 457 tỷ đồng năm 2020, công ty đã hoàn thành 74% kế hoạch năm.

Cả năm 2019, DBC ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 7,187 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng 57% so với năm ngoái, ghi nhận gần 303 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiến gần 294 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2019, DBC ghi nhận lãi sau thuế giảm 15% so với năm 2018, xuống còn hơn 305 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tính đến ngày 31/12/2019 của DBC ở mức hơn 3,136 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm gần 2,110 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vay và nợ thuê tài chính của DBC ghi nhận hơn 4,653 tỷ đồng với vay ngắn hạn hơn 3,118 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty ghi nhận đạt gần 9,593 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dabaco-bao-lai-quy-i-dat-ky-luc-340-ty-dong-vuot-ca-loi-nhuan-ca-nam-2019-a318933.html