Đại biểu kỳ vọng Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn những người có tâm, có tầm, có tài vào Ban Chấp hành


Thứ 6, 12/03/2021 | 08:46


Cùng sự kiện

Công tác nhân sự được làm cẩn trọng, chặt chẽ, dân chủ, Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra những nhân sự có tâm, có tầm, có tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương.

Công tác nhân sự được làm cẩn trọng, chặt chẽ, dân chủ, Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra những nhân sự có tâm, có tầm, có tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương.

Từ chiều ngày 28 đến ngày 31/1/2021, Đại hội làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Uỷ viên chính thức và 20 đồng chí Uỷ viên dự khuyết.

Trao đổi với phóng viên về kỳ vọng vào nhân sự Ban Chấp hành Đảng XIII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nói: Một trong những khâu đột phá chiến lược được văn kiện Đại hội đặt ra là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có chất lượng nguồn nhân lực nữ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự đại hội.

“Tôi tin Đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp, công tác nhân sự được làm cẩn trọng, chặt chẽ, dân chủ. Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra những nhân sự có tâm, có tầm, có tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương để Ban Chấp hành thật sự là tập thể đoàn kết, tiêu biểu về trí tuệ, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước bước vào một giai đoạn mới”, Đại biểu Hà Thị Nga nói.

Bên lề Đại hội XIII của Đảng, trả lời phóng viên, Đại biểu Trần Đức Quận (đoàn Đại biểu tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chỉ đạo, lãnh đạo triển khai mạnh mẽ, đồng bộ do vậy cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đặc biệt, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

“Với niềm tin sâu sắc, tôi tin nhất định Đại hội sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có đức, có tài, đủ bản lĩnh, uy tín, năng lực để lãnh đạo thực hiện thành công công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn mới theo các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra”, Đại biểu Quận tin tưởng.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Trị) kỳ vọng Đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài, đủ tầm, luôn biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, từ đó định hướng phát triển đất nước với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng.

“Không chỉ riêng tôi mà tuyệt đại đa số đại biểu tham dự đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng cũng như những mong muốn cho nhân dân, Tổ quốc và dân tộc. Theo tôi, các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn những người đủ tâm, đủ tầm, đủ tài đủ đức để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương lần này và dựa trên Đề án nhân sự để chọn lựa”, Đại biểu Đồng nói.

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và cải cách mạnh mẽ về thể chế cũng như nguồn nhân lực, đặc biệt là cách mạng 4.0, các lĩnh vực đột phá của đất nước trong thời kỳ hội nhập, tiếp đến là bộ máy đủ mạnh để lãnh đạo đất nước. Đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng: “Để đưa đất nước tiến bộ và phát triển hơn thì yếu tố con người là quyết định. Chúng ta cần cân nhắc, suy nghĩ và nghiên cứu kỹ Đề án nhân sự cũng như hồ sơ cá nhân để lựa chọn những người đủ phẩm chất, năng lực, đủ tâm, đủ tầm đủ tài như tôi đã đề cập, lựa chọn những người quan tâm về đời sống của người dân, đặt mục tiêu chăm lo hạnh phúc của nhân dân lên trên hết”.

Đảng ta đã có những bước chuẩn bị công tác nhân sự rất bài bản, công phu và khoa học, có quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các khâu, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần chủ đạo: “Vừa có đức vừa có tài”.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Bình mong rằng Đại hội cần hết sức sáng suốt lựa chọn Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam.

“Những người tham gia vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước phải thực sự có đức, có tài, có tâm và có tầm; đồng thời, đây cũng phải là những người tiêu biểu cho đạo đức của Đảng, dám quyết và hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và đó cũng là những người tôi sẽ bầu tại Đại hội”, Đại biểu Nam chia sẻ.

Đại biểu Trần Hải Châu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình, đến dự Đại hội mang theo niềm tin, kỳ vọng của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, những nhân sự được bầu vào Ban chấp hành Đảng khóa XIII. “Tôi thấy công tác chuẩn bị nhân sự hết sức chặt chẽ, khoa học và được thể hiện sự dân chủ, tập trung và có sự thống nhất cao. Tôi tin tưởng công tác chuẩn bị nhân sự sẽ chọn được những cán bộ lãnh đạo được nhân dân tin cậy. Đó là những Đại biểu đủ đức, đủ tài đủ tầm nhìn, vạch ra định hướng phát triển đất nước hoàn thành nhiệm vụ đề ta. Những Đại biểu này sẽ lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, nhân dân 

Minh Khánh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-bieu-ky-vong-dai-hoi-se-sang-suot-bau-chon-nhung-nguoi-co-tam-co-tam-co-tai-vao-ban-chap-hanh-a354295.html