Đại gia phố núi chi hơn 121 tỷ mua 35% vốn Bất động sản Sông Mã từ Quốc Cường Gia Lai


Thứ 3, 02/06/2020 | 02:08


Cùng sự kiện

Một nữ đại gia Gia Lai đã "mạnh tay" chi hơn 121 tỷ đồng để mua 35% vốn tại Bất động sản Sông Mã từ tay Quốc Cường Gia Lai.

Một nữ đại gia Gia Lai đã "mạnh tay" chi hơn 121 tỷ đồng để mua 35% vốn tại Bất động sản Sông Mã từ tay Quốc Cường Gia Lai. 

Quốc Cường Gia Lai có chủ trương thoái hết vốn tại Bất động sản Sông Mã. Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa hoàn tất chuyển nhượng 35% cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sông Mã cho đối tác với giá 121,65 tỷ đồng.

Người nhận chuyển nhượng là bà Lê Thị Thanh Thuý (Gia Lai).

Như vậy, sau thương vụ này, cổ phần mà QCG nắm giữ tại Bất động sản Sông Mã giảm từ 49,9% xuống còn 14,9% và không còn là công ty liên kết.

Được biết, Bất động sản Sông Mã là công ty liên kết do Quốc Cường Gia Lai nắm giữ 49,9% cổ phần. Giá trị đầu tư của Quốc Cường Gia Lai tại công ty này trước khi thoái vốn là 166,4 tỷ đồng.

Đây là công ty được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã, thành lập từ năm 2000, hoạt động theo đăng ký là xây dựng dân dụng, kinh doanh phát triển nhà, môi giới mua bán nhà.

Ngoài Công ty Bất động sản Sông Mã sắp thoái vốn, Quốc Cường Gia Lai còn có các khoản đầu tư tại Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia, Công ty Quốc Cường Liên Á, Công ty Bất động sản Hiệp Phúc.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2020, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu thuần là 81,3 tỷ đồng (cùng kỳ 338 tỷ đồng), lao dốc 76% so cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp quý I/2020 là 18,4 tỷ đồng (cùng kỳ là 21,4 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 31,4 tỷ đồng (cùng kỳ là 7,5 tỷ đồng).

Công ty đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30,3 tỷ đồng, trong kỳ cùng kỳ đạt 5,6 tỷ đồng.

Ngày 31/3/2020, Quốc Cường Gia Lai có tổng vốn chủ sở hữu là 4,3 nghìn tỷ đồng, nợ phải trả 7,2 nghìn tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn là hơn 9 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2019. Trong tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu có xu hướng tăng mạnh từ mức 437,5 tỷ đồng cuối năm 2019 lên 809,4 tỷ đồng vào cuối quý I/2020. Hàng tồn kho đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2019.

Tài sản dài hạn của công ty có hơn 2.361 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là 1.048,5 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn là 293 tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-pho-nui-chi-hon-121-ty-mua-35-von-bat-dong-san-song-ma-tu-quoc-cuong-gia-lai-a325589.html