Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập hai trường thành viên mới


Thứ 4, 01/12/2021 | 22:09


Cùng sự kiện

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết việc thành lập hai trường mới trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp phát triển các khoa trực thuộc giúp sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của mô hình đại học

Ngày 1/12, GS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), đã ký các quyết định thành lập Trường Quốc tế, Trường Quản trị và kinh doanh, trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quốc tế, Khoa Quản trị và kinh doanh, theo Thanh Niên.

Trường Quốc tế có tên tiếng Anh là VNU - International School (tên viết tắt là VNU - IS), Trường Quản trị và kinh doanh có tên tiếng Anh là VNU - Hanoi School of Business and Management (tên viết tắt VNU - HSB).

Giáo dục pháp luật - Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập hai trường thành viên mới
Tòa nhà Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU.

Theo quyết định, Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường do Giám đốc ĐHQGHN ban hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Như vậy, hiện nay ĐHQGHN có 8 trường đại học thành viên (do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập), 2 trường (do Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định thành lập), 2 khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu, 16 đơn vị phục vụ.

Khoa Quản trị và Kinh doanh (nay là Trường Quản trị và Kinh doanh) thành lập ngày 13/7/1995. Khoa Quốc tế (nay là Trường Quốc tế) được thành lập ngày 24/7/2002. Đến nay, trường phát triển quan hệ hợp tác với gần 40 trường đại học, tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trên thế giới, tại Mỹ, Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Malaysia, Đài Loan - Trung Quốc…

ĐHQGHN cho biết việc thành lập hai trường mới trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp phát triển các khoa trực thuộc giúp sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của mô hình đại học cũng như tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực về nhân sự, tài chính từ bên ngoài, theo VnExpress.

Các trường được thành lập cũng góp phần hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên nền tảng phát triển các hạt nhân có năng lực thực hiện tốt các chính sách thí điểm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết và hội nhập quốc tế, đặc biệt là có khả năng tự chủ về tài chính.

Bích Thảo (T/h) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-thanh-lap-hai-truong-thanh-vien-moi-a520981.html