Đại hội Đoàn TNCS chi hội Hội Luật Gia lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027


Thứ 5, 12/05/2022 | 19:01


Chiều 12/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự 47 đại biểu.

Tham dự Đại hội có ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; bà Lê Thị Mai Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý; ông Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Đại hội diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

test00012219still004
 Ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ cơ quan Trung ương Hội. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; bầu ra Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký. Đoàn Chủ tịch đã điều hành Đại hội thông qua các nội dung: Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022, chị Trần Thị Huyền Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan đánh giá: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Các phong trào thanh niên đã góp phần trở thành động lực để đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Hội phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Nhiều hoạt động đã ghi dấu ấn của tuổi trẻ cơ quan, được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tuyên dương, khen thưởng.

Cùng với đó, nhận thức của đoàn viên về vai trò, vị trí của tổ chức đoàn ngày một được nâng lên; đoàn viên đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, phong trào của đoàn; tự ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.”

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ rõ nhiệm kỳ vừa qua là nhiệm kỳ có nhiều biến động, đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động đoàn trong năm hạn chế hơn so với các năm trước.

“Nội dung và hình thức triển khai các phong trào thanh niên còn chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo vì vậy mà hiệu quả đạt được chưa cao, chưa thực sự lôi cuốn, hấp dẫn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia; Công tác tham mưu, đề xuất của các chi đoàn ở một số thời điểm chưa đạt hiệu quả cao.

Việc cụ thể hóa và thực hiện các hoạt động, phong trào ở chi đoàn còn thiếu tính sáng tạo, đổi mới nên chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia; Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa được các chi đoàn chú trọng, chưa có nhiều chuyên đề sinh hoạt hấp dẫn, lôi cuốn đoàn viên tham gia”, chị Trần Thị Huyền Trang cho biết.

Biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể và cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan TW Hôi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị: “Các cơ quan, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội tiếp tục tin tưởng ở đoàn viên, thanh niên; giao nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên và thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hăng hái, tự tin tham gia các nhiệm vụ chính trị của đơn vị để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.”

Chỉ đạo về phương hướng công tác đoàn trong thời gian tới, ông Trần Đức Long yêu cầu cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp trong đoàn viên, thanh niên. Tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ban chuyên môn, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thanh niên bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá gắn với tính đặc thù của từng đơn vị trực thuộc; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đoàn phải không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bố trí cán bộ Đoàn phù hợp, nhất là việc lựa chọn đội ngũ cán bộ đoàn kế cận.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khẳng định công tác đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã góp phần xây dựng và lan tỏa giá trị hình mẫu người thanh niên cơ quan Trung ương Hội “Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; vững vàng về chính trị, tư tưởng; tận tụy với nghề; vì dân; vì công lý”

Đề nghị BCH Đoàn cần nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội vào trong phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, ông Bùi Hoàng Tùng lưu ý trong thời gian tới công tác đoàn và phong trào thanh niên phải thực sự tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

test00011200still003

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, góp sức vào thành công của Đại hội. Không khí thảo luận tại Đại hội sôi nổi, thẳng thắn tập trung vào những vấn đề trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo trình Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia

test00034313still005
Các đại biểu cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV.

Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Các đại biểu cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra 1 Bí thư và 1 Phó Bí thư. Kết quả, Ban Chấp hành khóa VII gồm 6 người; chị Trần Thị Huyền Trang tái cử chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-hoi-doan-tncs-chi-hoi-hoi-luat-gia-lan-thu-vii-nhiem-ky-2022-2027-a537359.html