Đảng bộ xã Đông Xuân (Sóc sơn – Hà Nội): Thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020


Thứ 4, 13/05/2020 | 08:38


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, song, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ,...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, song, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Đông Xuân đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, thời điểm này, Đảng bộ xã Đông Xuân đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội với tinh thần khẩn trương, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Xuân luôn đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH đạt nhiều thành tựu nổi bật. Xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ (năm 2015).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã đạt 7,18%; giá trị thu nhập bình quân đầu người tăng đạt 45 triệu đồng/người/năm, đạt 100% so với mục tiêu đại hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm cơ bản, còn 0,99% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 190% chỉ tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư và có bước phát triển khá.

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện; việc thực hiện chính sách xã hội được đáp ứng, dịch vụ y tế và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng cao, sự nghiệp giáo dục đào tạo ngày một đổi mới; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển và có chuyển biến tích cực; duy trì và nâng cao cao tiêu chí nông thôn mới; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh...Xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Mô hình trồng hoa nhài mang lại giá trị kinh tế hiệu quả ở Đông Xuân

Cùng với việc phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã đặc biệt coi trọng. Các nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp tình hình của địa phương. Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tác phong làm việc, trong lao động và học tập. Công tác giáo dục lý luận chính trị được đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức, đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ đảng viên công chức xã.

Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cho công tác tổ chức đại hội, Đảng ủy xã ban hành các quyết định về thành lập Ban chỉ đạo đại hội, tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ đại hội… Phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai từng nhiệm vụ cụ thể.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Đảng ủy xã xác định, văn kiện đại hội phải đánh giá một cách trung thực, toàn diện, khách quan, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, phải đi sâu, nêu rõ những khuyết điểm, hạn chế của từng ngành, từng lĩnh vực để rút ra những bài học kinh nghiệm; từ đó, đề ra những giải pháp đột phá, trọng tâm trong nhiệm kỳ tới...

Sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội 

Song song với việc tập trung triển khai công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư tích cực phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng thế trận QP-AN ngày càng vững mạnh...

Thông qua các phong trào thi đua đã tạo không khí hân hoan, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn cùng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Đông Xuân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025 Đông Xuân đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8%/năm, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm. Giảm dưới 0.5% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới. Gia đình văn hóa phấn đấu đạt từ 89% trở lên, số thôn văn hóa trên 50% trở lên. Duy trì 19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xã Đông Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia 100%. Hằng năm, tỷ lệ 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là những dấu ấn, tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Đông Xuân tiếp tục  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung mọi nguồn lực đưa Đông Xuân trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Hà Anh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dang-bo-xa-dong-xuan-soc-son-ha-noi-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-nhiem-ky-2015-2020-a323214.html