Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0


Thứ 2, 29/10/2018 | 06:00


Sáng ngày 26/10/2018 Trường Đại học Tài chính – Marketing và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM phối hợp tổ chức hội thảo khoa học.

Sáng ngày 26/10/2018 Trường Đại học Tài chính – Marketing và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc CMCN 4.0.

Buổi hội thảo được tổ chức tại hội trường lầu 6, cơ sở 2C Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình của Trường Đại học Tài chính – Marketing. Tham dự chương trình hội thảo là gần 100 cán bộ, giảng viên của hai trường.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra sự thay đổi vô cùng lớn trong đời sống, kinh tế xã hội, và đây chính là thách thức cho tất cả các trường Đại học, Cao đẳng trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu mới của thời đại.

Trong quá trình nghiên cứu giải pháp tích cực đáp ứng yêu cầu trên, việc tích hợp đào tạo kĩ năng mềm trong giảng dạy các môn học là một trong những vấn đề được quan tâm, nhất là các đối tượng được chuẩn bị cho quá trình khởi nghiệp, và gia nhập vào thị trường lao động ngày càng đòi hỏi cao hơn. Ngày nay, trình độ học vấn và bằng cấp chưa đủ để nhiều doanh nghiệp và người sử dụng lao động quyết định trong việc tuyển dụng lao động. Họ còn căn cứ vào yếu tố cá nhân và yếu tố tương tác như: kỹ năng, sự nhạy bén khi xử lí công việc và giao tiếp của mỗi người lao động, các yếu tố này được gọi là Kỹ năng mềm.

Vấn đề đặt ra là chúng ta cần làm sáng tỏ nội hàm của các kỹ năng mềm; Phân tích đánh giá được nhu cầu kỹ năng mềm ở doanh nghiệp và trường Đại học trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 từ đó đổi mới chương trình, phương pháp dạy và học kỹ năng mềm nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Nhằm tiếp cận nhu cầu đó, trường Đại học Tài chính – Marketing và trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã phối hợp đồng tổ chức hội thảo “Đào tạo Kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho Cách mạng Công nghiệp 4.0”. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 41 bài tham luận của các tác giả từ các trường Đại học, Cao đẳng trên mọi miền đất nước.

Những bài tham luận cho thấy sự quan tâm chi tiết đến việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0 không còn là mối quan tâm riêng của từng cá nhân, từng đơn vị riêng lẻ, mà là của cả xã hội Việt Nam, vốn đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ vào thời đại mới. Các bài tham luận của hội thảo tập trung vào 04 vấn đề:'

- Những vấn đề về khái niệm kỹ  năng mềm; 

- Nhu cầu dạy và học kỹ năng mềm; 

- Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm;

- Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện kỹ năng.

Hội thảo thực sự là diễn đàn để cán bộ, giảng viên trao đổi học thuật cũng như kinh nghiệm trong công tác đào tạo kỹ năng mềm nhằm nâng cao hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Đăng Khoa

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dao-tao-ky-nang-mem-dap-ung-nhu-cau-nhan-luc-cho-cach-mang-cong-nghiep-40-a249287.html