Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014


Thứ 6, 11/07/2014 | 03:35


(ĐSPL) - Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D kỳ thi tuyển sinh Đại học 2014 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.rn

(ĐSPL) - Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D kỳ thi tuyển sinh Đại học 2014 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dưới đây là đáp án các môn ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Đức.

Đáp án môn Tiếng Anh:

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án môn Tiếng Trung:

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án môn Tiếng Pháp:

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án môn Tiếng Nga:

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án môn Tiếng Nhật:

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án môn Tiếng Đức:

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D của Bộ GD&ĐT năm 2014

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dap-an-chinh-thuc-mon-ngoai-ngu-khoi-d-cua-bo-gddt-nam-2014-a40576.html