Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014


Thứ 7, 05/07/2014 | 05:07


Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014, đáp án gợi ý đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014 cho các sĩ tử, cập nhật nhanh và chính xác nhất

Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014, đáp án gợi ý đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014 cho các sĩ tử, cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014 các mã đề 973, 825, 259, 468, 596, 357 sẽ được cập nhật sớm nhất

 

Để xem gợi ý đáp án Đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014 hãy nhắn tin theo cú pháp sau:

DA TÊNMÔN MÃĐỀ Gửi 6688

VD: Bạn thi môn Lý khối A mã đề là 123 hãy soạn tin
DA LY 123 gửi 6688
Bạn thi môn Hóa khối A mã đề là 123 hãy soạn tin
DA HOAA 123 gửi 6688

Quy định tên viết tắt của môn thi khi soạn tin:
Môn Vật Lý khối A, A1: LY
Môn Hóa khối A: HOAA
Môn Hóa khối B: HOAB
Môn Tiếng Anh khối A1: ANHA1
Môn Tiếng Anh khối D: ANHD
Môn Sinh khối B: SINHB


Đáp án môn Hóa tất cả các mã đề 357, 596, 825, 973, 468, 259

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 357: 1D, 2A, 3C, 4B, 5B, 6D, 7D, 8D, 9C, 10B, 11B, 12D, 13A, 14D, 15C, 16B, 17B, 18C, 19D, 20C, 21B, 22A, 23B, 24A, 25A, 26B, 27C, 28B, 29A, 30B, 31C, 32A, 33B, 34D, 35A, 36A, 37C, 38A, 39D, 40C, 41D, 42D, 43A, 44C, 45A, 46C, 47C, 48D, 49D, 50C

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 596: 1B, 2D, 3C, 4A, 5A, 6B, 7B, 8B, 9D, 10B, 11D, 12D, 13B, 14D, 15C, 16A, 17D, 18C, 19C, 20B, 21A, 22D, 23D, 24D, 25B, 26B, 27B, 28C, 29C, 30C, 31A, 32D, 33D, 34B, 35C, 36D, 37C, 38A, 39C, 40A, 41A, 42C, 43A, 44A, 45B, 46A, 47A, 48A, 49D, 50C

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 825: 1A, 2B, 3B, 4D, 5B, 6A, 7C, 8D, 9C, 10B, 11A, 12A, 13C, 14D, 15B, 16C, 17A, 18B, 19C, 20A, 21D, 22C, 23B, 24A, 25D, 26D, 27B, 28D, 29C, 30A, 31D, 32C, 33C, 34D, 35D, 36B, 37A, 38A, 39C, 40C, 41D, 42B, 43D, 44B, 45A, 46B, 47C, 48C, 49A, 50C

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 973: 1B, 2B, 3B, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9B, 10A, 11A, 12D, 13B, 14C, 15D, 16D, 17B, 18C, 19D, 20A, 21D, 22D, 23C, 24A, 25B, 26C, 27A, 28D, 29D, 30D, 31A, 32C, 33B, 34B, 35C, 36C, 37C, 38D, 39A, 40D, 41C, 42B, 43D, 44C, 45A, 46A, 47B, 48C, 49A, 50C

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 468: 1A, 2B, 3B, 4D, 5B, 6D, 7A, 8A, 9A, 10D, 11B, 12A, 13B, 14D, 15C, 16D, 17D, 18D, 19C, 20B, 21B, 22A, 23B, 24C, 25C, 26A, 27B, 28C, 29A, 30C, 31B, 32D, 33C, 34C, 35C, 36A, 37B, 38D, 39C, 40D, 41A, 42A, 43D, 44D, 45C, 46C, 47C, 48B, 49C, 50A

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 259: 1C, 2C, 3C, 4A, 5C, 6B, 7D, 8C, 9C, 10C, 11B, 12B, 13B, 14D, 15D, 16D, 17B, 18D, 19D, 20A, 21D, 22A, 23A, 24A, 25D, 26A, 27A, 28D, 29D, 30B, 31A, 32A, 33B, 34A, 35D, 36C, 37D, 38B, 39A, 40D, 41A, 42C, 43A, 44B, 45D, 46A, 47B, 48C, 49B, 50D

Đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014 thi với hình thức trắc nghiệm như những năm trước đó, thời gian làm bài thi là 90 phút. Các sĩ tử sẽ bắt đầu làm bài thi từ 7 giờ 15 phút và kết thúc môn thi vào 8 giờ 45 phút.Sáng ngày 5/7 các sĩ tử khối A sẽ thi môn hóa học, đây là môn thi cuối cùng trong đợt thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học 2014.

ĐSPL sẽ cập nhật Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014, đây là đáp án gợi ý môn hóa học khối A năm 2014 được cập nhật ngay sau khi thí sinh kết thúc môn thi bởi các thầy cô trong ban điểm thi của chúng tôi. Độc giả cùng sĩ tử chú ý theo dõi để có thông tin sớm nhất.

Đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014


Đáp án đề thi ĐH - Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014
Đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014

Đáp án đề thi ĐH - Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014 (Hình 2).
Đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi ĐH - Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014 (Hình 3).
Đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi ĐH - Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014 (Hình 4).
Đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi ĐH - Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014 (Hình 5).
Đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014

Tra đáp án các môn thi Đại Học năm 2014:

Đề ThiĐáp Án
Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2014Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2014
Đề thi đại học môn Vật Lý khối A năm 2014Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A năm 2014
Đề thi đại học môn Hóa Học khối A năm 2014Đáp án đề thi đại học môn Hóa Học khối A năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối a1 năm 2014Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối a1 năm 2014

Chúc các sĩ tử đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học 2014!

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-hoc-khoi-a-nam-2014-a39628.html