Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014


Thứ 7, 05/07/2014 | 12:50


(ĐSPL)- Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014, tham khảo đáp án gợi ý đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014 sẽ được cập nhật nhanh nhất.

(ĐSPL)- Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm  2014, tham khảo đáp án gợi ý đề thi đại học môn Hóa  khối A năm 2014 sẽ được cập nhật nhanh nhất tại ĐSPL.

ĐSPL sẽ cập nhật Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014, đây là đáp án gợi ý môn hóa học khối A năm 2014 được cập nhật ngay sau khi thí sinh kết thúc môn thi bởi các thầy cô trong ban điểm thi của chúng tôi. Đọc giả cùng sĩ tử chú ý theo dõi để có thông tin sớm nhất.

DA TÊNMÔN MÃĐỀ Gửi 6688

VD: Bạn thi môn Lý khối A mã đề là 123 hãy soạn tin
DA LY 123 gửi 6688
Bạn thi môn Hóa khối A mã đề là 123 hãy soạn tin
DA HOAA 123 gửi 6688

Quy định tên viết tắt của môn thi khi soạn tin:
Môn Vật Lý khối A, A1: LY
Môn Hóa khối A: HOAA
Môn Hóa khối B: HOAB
Môn Tiếng Anh khối A1: ANHA1
Môn Tiếng Anh khối D: ANHD
Môn Sinh khối B: SINHB

 

Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014 

Hiện ĐSPL đang cập nhật các đáp án của tất cả các mã đề 973, 825, 259, 468, 596, 357 sẽ được cập nhật sớm nhất

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 357: 1D, 2A, 3C, 4B, 5B, 6D, 7D, 8D, 9C, 10B, 11B, 12D, 13A, 14D, 15C, 16B, 17B, 18C, 19D, 20C, 21B, 22A, 23B, 24A, 25A, 26B, 27C, 28B, 29A, 30B, 31C, 32A, 33B, 34D, 35A, 36A, 37C, 38A, 39D, 40C, 41D, 42D, 43A, 44C, 45A, 46C, 47C, 48D, 49D, 50C

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 596: 1B, 2D, 3C, 4A, 5A, 6B, 7B, 8B, 9D, 10B, 11D, 12D, 13B, 14D, 15C, 16A, 17D, 18C, 19C, 20B, 21A, 22D, 23D, 24D, 25B, 26B, 27B, 28C, 29C, 30C, 31A, 32D, 33D, 34B, 35C, 36D, 37C, 38A, 39C, 40A, 41A, 42C, 43A, 44A, 45B, 46A, 47A, 48A, 49D, 50C

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 825: 1A, 2B, 3B, 4D, 5B, 6A, 7C, 8D, 9C, 10B, 11A, 12A, 13C, 14D, 15B, 16C, 17A, 18B, 19C, 20A, 21D, 22C, 23B, 24A, 25D, 26D, 27B, 28D, 29C, 30A, 31D, 32C, 33C, 34D, 35D, 36B, 37A, 38A, 39C, 40C, 41D, 42B, 43D, 44B, 45A, 46B, 47C, 48C, 49A, 50C

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 973: 1B, 2B, 3B, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9B, 10A, 11A, 12D, 13B, 14C, 15D, 16D, 17B, 18C, 19D, 20A, 21D, 22D, 23C, 24A, 25B, 26C, 27A, 28D, 29D, 30D, 31A, 32C, 33B, 34B, 35C, 36C, 37C, 38D, 39A, 40D, 41C, 42B, 43D, 44C, 45A, 46A, 47B, 48C, 49A, 50C

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 468: 1A, 2B, 3B, 4D, 5B, 6D, 7A, 8A, 9A, 10D, 11B, 12A, 13B, 14D, 15C, 16D, 17D, 18D, 19C, 20B, 21B, 22A, 23B, 24C, 25C, 26A, 27B, 28C, 29A, 30C, 31B, 32D, 33C, 34C, 35C, 36A, 37B, 38D, 39C, 40D, 41A, 42A, 43D, 44D, 45C, 46C, 47C, 48B, 49C, 50A

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 259: 1C, 2C, 3C, 4A, 5C, 6B, 7D, 8C, 9C, 10C, 11B, 12B, 13B, 14D, 15D, 16D, 17B, 18D, 19D, 20A, 21D, 22A, 23A, 24A, 25D, 26A, 27A, 28D, 29D, 30B, 31A, 32A, 33B, 34A, 35D, 36C, 37D, 38B, 39A, 40D, 41A, 42C, 43A, 44B, 45D, 46A, 47B, 48C, 49B, 50D

1A

2B

3B

4D

5B

6D

7A

8A

9A

10

11B

12A

13B

14D

15C

16D

17D

18D

19C

20C

21B

22A

23B

24C

25C

26A

27B

28C

29

30C

31B

32

33C

34C

35C

36A

37B

38D

39

40D

41A

42A

43

44D

45C

46B

47C

48

49

50A


Đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014

 

Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014
Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014

Đề thi

Đáp án

Đề thi đại học môn Vật Lý khối A và A1 năm 2014

Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Toán khối A năm 2014

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Hóa Học khối A năm 2014

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa Học khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn Hóa Học  khối A, A1 năm 2014 chính thức từ Bộ GD-ĐT sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất ngay sau khi có.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-hoc-khoi-a-nam-2014-a39648.html