Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014 mã đề 259


Thứ 7, 05/07/2014 | 12:38


ĐSPL- Đáp án đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2014 mã đề 259, tham khảo đáp án gợi ý đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014 mã đề 259 được cập nhật nhanh nhất

ĐSPL- Đáp án đề thi đại học môn Hóa học khối A năm  2014 mã đề 259, tham khảo đáp án gợi ý đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2014 mã đề 259 được cập nhật nhanh nhất tại ĐSPL.

Hiện ĐSPL đang cập nhật các đáp án của tất cả các mã đề 973, 825, 259, 468, 596, 357 của đề thi đại học sẽ được cập nhật sớm nhất

Đáp án môn Hóa mã đề 259

Đáp án gợi ý môn Hóa khối A mã đề 259: 1C, 2C, 3C, 4A, 5C, 6B, 7D, 8C, 9C, 10C, 11B, 12B, 13B, 14D, 15D, 16D, 17B, 18D, 19D, 20A, 21D, 22A, 23A, 24A, 25D, 26A, 27A, 28D, 29D, 30B, 31A, 32A, 33B, 34A, 35D, 36C, 37D, 38B, 39A, 40D, 41A, 42C, 43A, 44B, 45D, 46A, 47B, 48C, 49B, 50D

Để nhận đáp án các môn thi Trắc nghiệm sớm nhất hãy soạn theo cú pháp

DA TÊNMÔN MÃĐỀ Gửi 6688

VD: Bạn thi môn Hóa khối A mã đề là 123 hãy soạn tin

DA HOAA 123 gửi 6688

  Quy định tên viết tắt của môn thi khi soạn tin:

Môn Vật Lý khối A: LY

Môn Hóa khối A: HOAA

Môn Hóa khối B: HOAB

Môn Tiếng Anh khối A1: ANHA1

Môn Tiếng Anh khối D: ANHD

Môn Sinh khối B: SINHB

Đề thi

Đáp án

Đề thi đại học môn Vật Lý khối A và A1 năm 2014

Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Toán khối A năm 2014

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Hóa Học khối A năm 2014

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa Học khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-a-nam-2014-ma-de-259-a39692.html