Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014 mã đề 842


Thứ 4, 09/07/2014 | 09:22


(ĐSPL) - Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 mã đề 842, tham khảo đáp án gợi ý đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 mã đề 842 sẽ được cập nhật nhanh nhất.

(ĐSPL) - Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 mã đề 842, tham khảo đáp án gợi ý đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 mã đề 842 sẽ được cập nhật nhanh nhất tại ĐSPL.

ĐSPL sẽ cập nhật Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2014 mã đề 842, đây là đáp án gợi ý môn tiếng anh  khối A1 năm 2014  mã đề 842 được cập nhật ngay sau khi thí sinh kết thúc môn thi bởi các thầy cô trong ban điểm thi của chúng tôi. Đọc giả cùng sĩ tử chú ý theo dõi để có thông tin sớm nhất.

DA TÊNMÔN MÃĐỀ Gửi 6688

VD: Bạn thi môn Lý khối A mã đề là 123 hãy soạn tin
DA LY 123 gửi 6688
Bạn thi môn Hóa khối A mã đề là 123 hãy soạn tin
DA HOAA 123 gửi 6688

Quy định tên viết tắt của môn thi khi soạn tin:
Môn Vật Lý khối A, A1: LY
Môn Hóa khối A: HOAA
Môn Hóa khối B: HOAB
Môn Tiếng Anh khối A1: ANHA1
Môn Tiếng Anh khối D: ANHD
Môn Sinh khối B: SINHB

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 mã đề 842

Hiện ĐSPL đang cập nhật các đáp án của tất cả các mã đề 973, 825, 259, 468, 596, 357 của đề thi đại học sẽ được cập nhật sớm nhất

Đáp án Đại học môn Tiếng Anh khối A1 mã đề 842

1A2C3C4D5D
6D7C8A9B10B
11C12C13D14A15C
16C17A18C19B20A
21C22A23D24D25C
26B27A28D29B30A
31C32C33D34A35C
36D37D38D39D40D
41C42C43B44C45B
46D47B48A49D50B
51A52D53B54D55A
56C57D58B59A60A
61B62C63B64D65C
66D67A68B69C70D
71B72D73D74C75C
76A77A78D79A80D
 

Đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2014

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 - Ảnh 1

Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 - Ảnh 2

Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 - Ảnh 3

Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 - Ảnh 4

Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 - Ảnh 5Phóng to

Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014

Đề thi

Đáp án

Đề thi đại học môn Vật Lý khối A và A1 năm 2014

Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Toán khối A năm 2014

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Hóa Học khối A năm 2014

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa Học khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A, A1 năm 2014 chính thức từ bộ GD&ĐT sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất ngay sau khi có.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-2014-ma-de-842-a39659.html