Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014


Thứ 4, 09/07/2014 | 09:38


(ĐSPL) - Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014, đáp án gợi ý đề thi đại học môn tiếng anh khối A1 năm 2014 cho các sĩ tử, cập nhật nhanh và chính xác nhất.

(ĐSPL) - Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014, đáp án gợi ý đề thi đại học môn tiếng anh khối A1 năm 2014 cho các sĩ tử, cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Biển đảo vào đề thi môn Địa lý, thí sinh nói "làm dễ dàng"

Đáp án đề thi đại học môn Địa Lý khối C năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn toán khối D năm 2014

Sáng ngày 5/7 các sĩ tử khối A1 sẽ thi môn Tiếng Anh, đây là môn thi cuối cùng trong đợt thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học 2014 khối A1.

Đề thi đại học môn tiếng anh khối A1 năm 2014 thi với hình thức trắc nghiệm như những năm trước đó, thời gian làm bài thi là 90 phút. Các sĩ tử sẽ bắt đầu làm bài thi từ 7 giờ 15 phút và kết thúc môn thi vào 8 giờ 45 phút.

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 

Đáp án Đại học môn Tiếng Anh khối A1 mã đề 842

1A2C3C4D5D
6D7C8A9B10B
11C12C13D14A15C
16C17A18C19B20A
21C22A23D24D25C
26B27A28D29B30A
31C32C33D34A35C
36D37D38D39D40D
41C42C43B44C45B
46D47B48A49D50B
51A52D53B54D55A
56C57D58B59A60A
61B62C63B64D65C
66D67A68B69C70D
71B72D73D74C75C
76A77A78D79A80D

Để nhận đầy đủ đáp án các mã đề thi các sĩ tử nhắn tin theo cú pháp sau:

DA TÊNMÔN MÃĐỀ Gửi 6688

VD: Bạn thi môn Lý khối A mã đề là 123 hãy soạn tin
DA LY 123 gửi 6688
Bạn thi môn Hóa khối A mã đề là 123 hãy soạn tin
DA HOAA 123 gửi 6688

Quy định tên viết tắt của môn thi khi soạn tin:
Môn Vật Lý khối A, A1: LY
Môn Hóa khối A: HOAA
Môn Hóa khối B: HOAB
Môn Tiếng Anh khối A1: ANHA1
Môn Tiếng Anh khối D: ANHD
Môn Sinh khối B: SINHB

ĐSPL sẽ cập nhật Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014, đây là đáp án gợi ý môn tiếng anh khối A1 năm 2014 được cập nhật ngay sau khi thí sinh kết thúc môn thi bởi các thầy cô trong ban điểm thi của chúng tôi. Đọc giả cùng sĩ tử chú ý theo dõi để có thông tin sớm nhất.

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 

Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng anh khối A1 năm 2014

Tra đáp án các môn thi Đại Học năm 2014:

Đề ThiĐáp Án
Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2014Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2014
Đề thi đại học môn Vật Lý khối A năm 2014Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A năm 2014
Đề thi đại học môn Hóa Học khối A năm 2014Đáp án đề thi đại học môn Hóa Học khối A năm 2014
Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối a1 năm 2014Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối a1 năm 2014

Chúc các sĩ tử đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học 2014!


Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-nam-2014-a39630.html