Đáp án, đề thi môn Khoa học xã hội Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018


Thứ 4, 27/06/2018 | 11:10


Cùng sự kiện

Đáp án, đề thi môn Khoa học xã hội Lịch sử-Địa lý-Giáo dục công dân tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018. Cập nhật đáp án gợi ý môn Lịch sử- Địa lý-Giáo dục công dân

Đáp án, đề thi môn Khoa học xã hội Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018. Cập nhật đáp án gợi ý môn Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018 nhanh nhất.

Đáp án chính thức môn Lịch sử đầy đủ của Bộ GD&ĐT tại đây.

Đáp án chính thức môn Địa lý của Bộ GD&ĐT xem tại đây.

Đáp án chính thức môn Giáo dục công dân xem tại đây.

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 301

Công dân

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 302

Sử:

Địa lý:

Giáo dục công dân


Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 303

Địa

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 304

Giáo dục công dân

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 305

Lịch sử

Địa lý

Giáo dục công dân

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 306

Sử:

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 307

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 308

Địa

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 309

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 310

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 311

Sử

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 312

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 313

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 314

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 315

Địa

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 316

Sử

Địa

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 317

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 318

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 319

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 320

Địa

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 321

Sử

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 322

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 323

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Khoa học xã hội Địa lý – Lịch sử - Công dân - mã đề 324

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Khoa học xã hội Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân năm 2018 tất cả các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Lưu ý trong ảnh là đáp án của thí sinh. - Nguồn: Tri thức trực tuyến.

Tham khảo:

Đáp án gợi ý, đề thi tất cả các môn thi THPT quốc gia 2018

Đáp án chính thức bài thi môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân trong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia 2018 sẽ được trang Đời sống & Pháp luật cập nhật nhanh và chính xác nhất ngay khi được Bộ GD-ĐT công bố. Trong thời gian chờ đợi, các thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo đáp án gợi ý bài thi môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân thi THPT quốc gia 2018 trên trang Đời sống & Pháp luật Online.

Theo lịch thi, trong sáng hôm nay (27/6), các thí sinh sẽ hoàn thành bài thi cuối cùng trong kỳ thi THPT quốc gia là tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Theo quy chế thi THPT quốc gia 2018 của Bộ GD-ĐT ban hành, bài thi Khoa học xã hội có thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát và thu đề giữa giờ thi). Các thí sinh bắt đầu được phát đề thi môn Lịch sử vào lúc 7h30, bắt đầu tính giờ từ 7h35 và kéo dài trong 50 phút. Sau đó, các thí sinh tiếp tục trải qua bài thi môn Địa lý và Giáo dục công dân vào lần lượt vào lúc 8h30 và 9h30.

Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, giám thị mới thu Phiếu trả lời trắc nghiệm. Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi, thí sinh ghi mã đề thi này trên phiếu trả lời tắc nghiệm để theo dõi.

Tin tức - Đáp án, đề thi môn Khoa học xã hội Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018 (Hình 20).

Đáp án, đề thi môn Khoa học xã hội Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân năm 2018 - Ảnh minh họa.

Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thứ nhất, thí sinh phải dừng bút. Giám thị thu đề thi và giấy nháp của thí sinh rồi mới phát đề môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng lịch thi. Khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ hai, giám thị thu đề thi và giấy nháp.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018, trong ngày thi thứ hai trên cả nước có 12 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật theo quy chế thi. Cụ thể, buổi thi Khoa học tự nhiên, có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi (8 thí sinh bị đình chỉ thi, 1 thí sinh bị cảnh cáo) và buổi thi môn Tiếng Anh có 3 thí sinh vi phạm bị đình chỉ thi. Buổi thi Khoa học tự nhiên có tổng số 395.576 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó môn Vật lí có 388.358; môn Hóa học 392.619, môn Sinh học 384.650. Buổi thi Ngoại ngữ có tổng số 818.972 thí sinh, số thí sinh đến dự thi là 815.000, đạt tỉ lệ 99,63%.

Theo quy định mới, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi 2 do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này. Nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Nhân Văn (T/h) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dap-an-de-thi-mon-khoa-hoc-xa-hoi-lich-su---dia-ly---giao-duc-cong-dan-tat-ca-cac-ma-de-thpt-quoc-gia-2018-a234360.html