Đáp án, đề thi môn KHTN Hóa học - Vật lý - Sinh học mã đề 207 tốt nghiệp THPT 2020 chuẩn nhất, chính xác nhất


Thứ 2, 10/08/2020 | 07:12


Cùng sự kiện

Đáp án gợi ý đề thi môn KHTN Hóa học - Vật lý - Sinh học mã đề 207 tốt nghiệp THPT 2020 chuẩn nhất, chính xác nhất.

Đáp án gợi ý đề thi môn KHTN Hóa học - Vật lý - Sinh học mã đề 207 tốt nghiệp THPT 2020 chuẩn nhất. Cập nhật đáp án gợi ý môn KHTN Hóa học - Vật lý - Sinh học mã đề 207 chuẩn nhất, chính xác nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

(Ấn F5 để cập nhật đáp án gợi ý môn KHTN Hóa học - Vật lý - Sinh học tốt nghiệp THPT 2020)


Môn Hóa học: 

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 201

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 202

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 203

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 204

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 205

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 206

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 207

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 208

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 209

-Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 210

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 211

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 212

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 213

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 214

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 215

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 216

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 217

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 218

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 219

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 220

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 221

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 222

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 223

- Gợi ý đáp án môn Hóa học - mã đề 224

 Môn Sinh học: 

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 201

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 202

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 203

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 204

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 205

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 206

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 207

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 208

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 209

-Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 210

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 211

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 212

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 213

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 214

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 215

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 216

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 217

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 218

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 219

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 220

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 221

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 222

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 223

- Gợi ý đáp án môn Sinh học - mã đề 224

Môn Vật lý:

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 201

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 202

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 203

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 204

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 205

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 206

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 207

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 208

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 209

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 210

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 211

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 212

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 213

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 214

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 215

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 216

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 217

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 218

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 219

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 220

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 221

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 222

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 223

- Gợi ý đáp án môn Vật lý - mã đề 224

Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học sẽ được chấm với một đầu điểm. Ảnh minh họa 

Sáng nay (10/8), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tiếp tục hoàn thành bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Đối với bài thi Khoa học tự nhiên, các thí sinh bắt đầu môn thi đầu tiên là Vật lý với thời gian làm bài 50 phút. Thời gian phát đề là 7h30, thời gian tính giờ làm bài cho thí sinh là 7h30. Tiếp đó là môn Hóa học cũng có thời gian làm bài 50 phút, với thời gian tính bắt đầu làm bài là 8h35. Môn thi cuối cùng trong bài thi tổ hợp Sinh học. Thời gian bắt đầu làm là 9h35. Bài thi Khoa học tự nhiên dưới dạng hình thức trắc nghiệm. 

Đối với bài thi Khoa học tự nhiên, trong bài thi sẽ gồm các câu hỏi của 3 môn thành phần là Vật lý, Hóa học và Sinh học. Tuy nhiên, khi máy thực hiện chấm trắc nghiệm thì tất cả chỉ quy về một đầu điểm.

Sau đó số điểm này cùng với điểm của các bài thi khác như: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ để phục vụ mục đích tuyển sinh theo tinh thần tự chủ của các trường đại học, cao đẳng.

Trước đó, ngày hôm qua (9/8), hơn 800.000 thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1) với môn Ngữ văn và Toán.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên khung thời gian học năm 2020 có sự thay đổi cùng với đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cũng có nhiều thay đổi về thời gian diễn ra cũng như độ khó dễ của đề thi.

Thay vì tổ chức vào khoảng đầu tháng 6 như mọi năm, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 được chuyển sang vào đầu tháng 8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức thi 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiê và khoa học xã hội. 

Tham khảo đề thi môn Sinh học mã đề 201 thi THPT quốc gia 2019:


Đề thi môn Sinh học mã đề 201 thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Dân Trí   

Đáp án môn Sinh học tất cả các mã đề thi THPT quốc gia 2019:

Nhóm PV

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dap-an-de-thi-mon-khtn-hoa-hoc---vat-ly---sinh-hoc-ma-de-207-tot-nghiep-thpt-2020-chuan-nhat-chinh-xac-nhat-a334296.html