Đấu giá công khai ô tô công trong diện thanh lý


Thứ 2, 08/01/2018 | 06:39


Cùng sự kiện

Bộ Tài chính yêu cầu thanh lý những xe ô tô công đủ điều kiện và việc bán thanh lý phải qua đấu giá công khai, không bán chỉ định.

Bộ Tài chính yêu cầu thanh lý những xe ô tô công đủ điều kiện và việc bán thanh lý phải qua đấu giá công khai, không bán chỉ định.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 17865/BTC-QLCS gửi các bộ ngành, tỉnh thành phố liên quan thông báo về phương án xử lý đối với các loại xe công bị dư thừa sau khi sắp xếp, bố trí lại.

Theo đó, các xe ô tô phục vụ công tác chung sẽ được chuyển sang xe ô tô chuyên dùng nếu phù hợp chủng loại theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đã được ban hành. Đồng thời, điều chuyển xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu để bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, số tiền thu được sẽ được quản lý, sử dụng theo quy định. Ảnh: Báo Đấu thầu

Trường hợp xe ô tô chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không đủ điều kiện chuyển sang xe ô tô chuyên dùng hoặc tại thời điểm quyết định xử lý không có cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị tiếp nhận thì có thể được đem bán.

Tuy nhiên, việc bán xe ô tô phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không chấp nhận hình thức chỉ định; đồng thời số tiền thu được từ việc bán xe công dư thừa cần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức bán đấu giá xe ô tô có quyết định thanh lý, quyết định bán của cơ quan, người có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về đấu giá tài sản.

Ngoài ra, cơ quan tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ bán xe ô tô phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá.

Cơ quan tổ chức, đơn vị được tiếp nhận tài sản điều chuyển có trách nhiệm báo cáo kê khai để đăng nhập biến động về tài sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dau-gia-cong-khai-o-to-cong-trong-dien-thanh-ly-a215640.html