Đấu thầu qua mạng: Nhiều tổng công ty vẫn còn e dè


Thứ 5, 27/02/2020 | 12:10


Kết quả đấu thầu qua mạng (ĐTQM) năm 2019 tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nói chung rất thấp.

Kết quả đấu thầu qua mạng (ĐTQM) năm 2019 tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nói chung rất thấp, thậm chí, với nhiều lý do khác nhau, nhiều tổng công ty vẫn nói “không” với ĐTQM.

Thống kê sơ bộ, năm 2019, bên cạnh những tập đoàn nỗ lực triển khai đấu thầu qua mạng (ĐTQM) như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, thì nhiều tổng công ty vẫn tỏ ra dè dặt với ĐTQM như: Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Theo chỉ tiêu được nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương và tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nghiêm túc thực hiện lộ trình ĐTQM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo tỷ lệ ĐTQM năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

Nhiều tổng công ty vẫn còn e dè với ĐTQM. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, kết quả ĐTQM năm 2019 tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nói chung rất thấp. Trong đó, chỉ có 2 tập đoàn đạt chỉ tiêu ĐTQM là Tập đoàn Điện lực Việt Nam với 14.597 gói thầu (đạt 77,9% tổng số gói thầu và 59,3% tổng giá trị gói thầu trong phạm vi ĐTQM), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông với 803 gói thầu (đạt 51,9% tổng số gói thầu và đạt 30,2% tổng giá trị gói thầu trong phạm vi ĐTQM).

Đa số các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước còn lại không đạt chỉ tiêu ĐTQM. Thậm chí, với nhiều lý do khác nhau, nhiều tổng công ty nhà nước vẫn nói “không” với ĐTQM.

Cụ thể, năm 2019, Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi/chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu cho 36 gói thầu với tổng giá gói thầu là 224 tỷ đồng, trong đó có 27 gói thầu nằm trong phạm vi ĐTQM với tổng giá gói thầu là 163,4 tỷ đồng, nhưng không có gói thầu nào được ĐTQM.

Trong năm, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi/chào hàng cạnh tranh 25 gói thầu với tổng giá gói thầu là 86,3 tỷ đồng, trong đó có 24 gói thầu trong phạm vi ĐTQM với tổng giá gói thầu là 74,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng không có gói thầu nào được tổ chức ĐTQM.

Tương tự, tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, năm 2019, đơn vị này tổ chức đấu thầu rộng rãi/chào hàng cạnh tranh 9 gói thầu với tổng giá gói thầu là 35,1 tỷ đồng, trong đó có 8 gói thầu trong phạm vi ĐTQM với tổng giá gói thầu là 28,2 tỷ đồng, nhưng không có gói thầu nào được tổ chức ĐTQM.

Được biết, tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia ĐTQM. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (đại diện liên danh) hoặc thành viên được phân công trong thoả thuận liên danh nộp E-HSDT.

Theo đó, trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh thì việc nộp E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dau-thau-qua-mang-nhieu-tong-cong-ty-van-con-e-de-a313250.html