Đấu thầu tại Vicem: 250 gói thầu nhưng chỉ công bố 180 kết quả


Thứ 2, 13/03/2017 | 14:34


Cùng sự kiện

Nếu tính cả kết quả chỉ định thầu thì có chưa đến 170 kết quả lựa chọn nhà thầu được các đơn vị của Vicem công bố trên Báo Đấu thầu, trong khi tổng số gói thầu là gần 250

Nếu tính cả kết quả chỉ định thầu thì có chưa đến 170 kết quả lựa chọn nhà thầu được các đơn vị của Vicem công bố trên Báo Đấu thầu, trong khi đó, số gói thầu được Vincem thông báo là khoảng 250.

Theo tin từ Báo Đấu thầu thì Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa có báo cáo về công tác đấu thầu năm 2016. Báo cáo này được tổng hợp từ báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu thầu của các đơn vị sản xuất, các công ty con… thuộc Tổng công ty, trong đó có Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, Công ty CP Xi măng Hà Tiên…

Theo số liệu báo cáo thì trong năm 2016, Vicem triển khai 246 gói thầu với tổng giá gói thầu là hơn 1.298 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu hơn 1.214 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 84 tỷ đồng… Các gói thầu trên thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2016 theo quy định tại Khoản 1 (trừ các gói thầu sử dụng nguồn mua sắm thường xuyên quy định tại Điểm d và các điểm đ, e, g Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013), Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013.

Vicem chỉ công bố kết quả của 180 trong tổng số 250 gói thầu tính từ tháng 11/2015 đến hết năm 2016. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

Tuy nhiên, qua thống kê dữ liệu từ Báo Đấu thầu, từ tháng 11/2015 đến hết năm 2016, có khoảng 250 gói thầu được các đơn vị của Vicem thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong số đó, số lượng gói thầu do một thành viên của Vicem làm bên mời thầu lên đến trên 170 gói.

Và nếu tính cả kết quả chỉ định thầu thì có chưa đến 170 kết quả lựa chọn nhà thầu được các đơn vị của Vicem công bố trên Báo Đấu thầu. Cụ thể, theo thống kê, tính đến ngày 6/3/2017, kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai cũng chỉ “nhích” lên khoảng 180, thấp hơn nhiều so với số lượng thông báo mời thầu đã được công bố.

Được biết, báo cáo của Vicem khẳng định rằng: “Công tác đấu thầu của Vicem luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Đấu thầu cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và đã chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, quá trình thực hiện đạt kết quả tốt, không vi phạm các quy định về đầu tư xây dựng, quy định về đấu thầu và các quy định có liên quan” và “Vicem đã yêu cầu các công ty thành viên tuân thủ việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu…”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, trong số các gói thầu được thông báo mời thầu nhưng không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, có những gói thầu có giá trị rất lớn, lên tới vài trăm tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị các gói thầu được công bố kết quả lại rất khiêm tố, chỉ là 4 gói chỉ định thầu với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng, 1 gói chào hàng cạnh tranh có trị giá trao thầu trên 858 triệu đồng và 2 gói đấu thầu rộng rãi với tổng giá trị trúng thầu khoảng 11,7 tỷ đồng.

Qua các số liệu thống kê đó, có thể thấy một lượng không nhỏ các gói thầu được các đơn vị của Vicem thông báo mời thầu trong năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Thực tế này đã làm phát sinh dấu hỏi về việc liệu Vicem và hàng chục đơn vị khác của Vicem (bao gồm các công ty 100% vốn nhà nước, các công ty con Vicem có cổ phần chi phối,…) không tổ chức đấu thầu một số gói thầu trong năm 2016, hay các đơn vị này không tuân thủ nghiêm việc công khai thông tin trong đấu thầu theo quy định.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dau-thau-tai-vicem-250-goi-thau-nhung-chi-cong-bo-180-ket-qua-a183704.html