Đấu thầu tại Vicem: Xuất hiện “nhà cung cấp” quen thuộc


Thứ 2, 13/03/2017 | 14:33


Cùng sự kiện

Việc xuất hiện nhà cung cấp quen thuộc của Vicem trong nhiều năm đã làm dấy lên những nhận định lo ngại về kẽ hở của việc không phải đấu thầu công khai khi mua sắm.

Việc xuất hiện nhà cung cấp quen thuộc của Vicem trong nhiều năm đã làm dấy lên những nhận định lo ngại về kẽ hở của việc  không phải đấu thầu công khai khi mua sắm những tài sản có giá trị lớn của doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) mua sắm hàng trăm tỷ đồng nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hoá, dịch vụ mỗi năm (thuộc các chủng loại gạch chịu lửa, dầu mỡ, bi nghiền, thép chịu mòn, túi lọc bụi, con lăn, băng tải, dịch vụ bảo hiểm, vận chuyển clinker..) và có hẳn quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được tổ chức tại Công ty mẹ Vicem được ban hành kèm theo QĐ249 (gọi tắt là Quy định 249) gồm 14 trang A4, có 3 Mục, 10 Điều. Thế nhưng, trên website của Vicem (http://www.vicem.vn), thông tin về hoạt động mua sắm theo quy chế riêng của đơn vị này lại khá ít ỏi.

Xuất hiện "nhà cung cấp" quen thuộc của vicem trong nhiều năm. Ảnh minh họa

Áp dụng “quy định mua sắm riêng”, quy trình mua sắm của Vicem được diễn ra như sau: căn cứ vào nhu cầu các mặt hàng trên, Vicem gửi thư mời chào giá và xét duyệt hồ sơ chào giá của tối thiểu 3 nhà cung cấp định trước để lựa chọn nhà cung cấp.  

Trước thực tế này, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại rằng, việc áp dụng quy định mua sắm riêng để  không phải đấu thầu công khai khi mua sắm những tài sản có giá trị lớn sẽ tạo kẽ hở cho việc lựa chọn những đối tác – nhà thầu cung cấp “sân sau” trong hoạt động mua sắm của doanh nghiệp. Và thực tế, qua tìm hiểu từ Báo Đấu thầu, đã xuất hiện tên của những nhà cung cấp quen thuộc của Vicem liên tục trong nhiều năm.

Được biết, QĐ249  hoàn toàn vắng bóng các điều khoản, nội dung quy định nhằm đảm bảo thông tin trong đấu thầu được công khai. Cụ thể, Mục 2 (từ Điều 5 đến Điều 9) của Quy định được ban hành kèm theo QĐ249 không quy định về việc tổ chức công bố thông tin, phương tiện công bố thông tin.

Thêm vào đó, Quy định 249 thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định 2267/QĐ-VICEM ngày 6/11/2014 của Tổng giám đốc Vicem (QĐ2267), nhưng cũng giống như trường hợp của QĐ249, các quy trình lựa chọn nhà cung cấp nêu tại Mục 2 (từ Điều 5 đến Điều 9) của Quy định được ban hành kèm theo QĐ2267 cũng hoàn toàn không quy định về việc tổ chức công bố thông tin. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dau-thau-tai-vicem-xuat-hien-nha-cung-cap-quen-thuoc-a183875.html