Đầu tư tên miền, cơ hội nào cho bạn?


Thứ 4, 04/12/2013 | 07:38


Nhận thấy thị trường đầu tư và kinh doanh tên miền tại Việt Nam còn chưa xứng với tiềm năng và kỳ vọng của giới Domainer, nhà đăng ký tên miền iNET tổ chức sự kiện Gala Domainer lần đầu tiên tại Việt Nam trong tháng 12 tới.

Nhận thấy thị trường đầu tư và k?nh doanh tên m?ền tạ? V?ệt Nam còn chưa xứng vớ? t?ềm năng và kỳ vọng của g?ớ? Doma?ner, nhà đăng ký tên m?ền ?NET tổ chức sự k?ện Gala Doma?ner lần đầu t?ên tạ? V?ệt Nam trong tháng 12 tớ?.

Thờ? đạ? của Internet, kh? mà mọ? thứ dần được chuyển dịch lên mô? trường mạng thì tên m?ền là một yếu tố quan trọng không thể th?ếu. Ở V?ệt Nam, tên m?ền ngày càng chứng m?nh được vị thế của nó. Đầu tư và k?nh doanh tên m?ền trở thành nghề hấp dẫn vớ? thu nhập cao. Chuyển nhượng tên m?ền, backorder tên m?ền… là những dịch vụ quen thuộc vớ? Doma?ner.

Trở thành Nhà đăng ký tên m?ền Quốc g?a ngày 10/10/2012, qua hơn 1 năm hoạt động, ?NET không ngừng phát tr?ển, sáng tạo, tạo ra nh?ều lợ? ích to lớn cho khách hàng, trong đó nổ? bật là dịch vụ backorder – gữ? chỗ tên m?ền. Backorder tên m?ền g?úp hàng trăm khách hàng sở hữu tên m?ền mong muốn vớ? ch? phí thấp nhất. Bên cạnh đó, dịch vụ này cũng hỗ trợ đắc lực Doma?ner đầu tư tên m?ền dễ dàng hơn.

Nhận thấy thị trường đầu tư và k?nh doanh tên m?ền tạ? V?ệt Nam còn chưa xứng vớ? t?ềm năng và kỳ vọng của g?ớ? Doma?ner Nhà đăng ký tên m?ền ?NET tổ chức sự k?ện Gala Doma?ner lần đầu t?ên tạ? V?ệt Nam trong tháng 12 tớ?.

Gala Doma?ner d?ễn ra tạ? Hồ Chí M?nh vào ngày 12/12 và Hà Nộ? vào ngày 19/12

Gala Doma?ner vớ? chủ đề “Đầu tư tên m?ền, cơ hộ? nào cho bạn” g?ành cho những a? đã sở hữu ít nhất 1 tên m?ền; Các nhà đầu tư tên m?ền; Các G?ám đốc muốn Xây dựng & Bảo vệ thương h?ệu trên ?nternet; Chuyên g?a Internet Market?ng; Và những a? quan tâm đến đầu tư tên m?ền hoặc chuẩn bị g?a nhập vào thị trường tên m?ền, vớ? mục t?êu g?úp nh?ều ngườ? hơn nữa thành công trên Internet mà đặc b?ệt là thành công trong lĩnh vực tên m?ền.

Sự k?ện được tổ chức tạ? Hồ Chí M?nh và Hà Nộ?, quy tụ những chuyên g?a hàng đầu trong lĩnh vực tên m?ền, nộ? dung số. Các d?ễn g?ả sẽ ch?a sẻ k?ến thức về tên m?ền và thương h?ệu số; Luật sở hữu trí tuệ l?ên quan đến tên m?ền; Cập nhật thông tư mớ? nhất về chuyển nhượng tên m?ền; G?úp bạn lựa chọn tên m?ền "tốt" để k?nh doanh, bảo vệ tên m?ền an toàn và h?ệu quả; Cách k?ếm t?ền từ "bất động sản ?nternet" như cách đưa tên m?ền ra thị trường g?ao dịch. Và đặc b?ệt quan trọng là ch?ến lược đầu tư h?ệu quả phù hợp vớ? khả năng tà? chính cá nhân.

Gala Doma?ner d?ễn ra tạ? Hồ Chí M?nh vào ngày 12/12 và Hà Nộ? vào ngày 19/12 . Độc g?ả quan tâm tớ? chương trình vu? lòng l?ên hệ web?ste của ?NET http://galadoma?ner.vn

P.V

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dau-tu-ten-mien-co-hoi-nao-cho-ban-a11769.html