Đầu tư “Thương hiệu số” - Cơ hội làm giàu cùng Gala Domainer 2013


Thứ 6, 20/12/2013 | 09:38


Gala Domainer 2013 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần iNET – Nhà đăng ký chính thức tên miền Quốc gia Việt Nam, với chủ đề “ Đầu tư tên miền, cơ hội nào cho bạn? ” được diễn ra trong hai ngày 12/12/2013 tại Ramana Hotel (TP.Hồ Chí Minh) và ngày 19/12/2013 tại Bảo Sơn Hotel (TP Hà Nội).

H?ện nay, đầu tư tên m?ền là một trong những ngành nghề s?êu lợ? nhuận đã tồn tạ? và phát tr?ển trên thế g?ớ? bao năm qua.  Do vậy, tên m?ền chính là thương h?ệu số và là tà? sản quý g?á đố? vớ? nh?ều Doanh ngh?ệp, nhà k?nh doanh và là một nghề trên Thế g?ớ?. Tạ? V?ệt Nam, đã có rất nh?ều ngườ? quan tâm và tham g?a loạ? hình đầu tư này. Có hệ thống tên m?ền đẹp và phù hợp là một lợ? thế rất lớn kh? k?nh doanh trên Internet. Tuy nh?ên, nguồn tà? nguyên này không phả? là vô hạn. Theo thờ? g?an, g?á trị tích lũy của tên m?ền càng lớn tương ứng vớ? sự phát tr?ển mạnh mẽ của Internet. Mặt khác, một số Doanh ngh?ệp, nhà k?nh doanh lạ? chưa thực sự chú trọng và quan tâm đến v?ệc đầu tư bảo vệ “thương h?ệu số”. Ngày 15/07/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP tạ? Mục 2, các đ?ều 12, 13, 14,15,16 của Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông t?n trên mạng của Trung tâm Internet V?ệt Nam- VNNIC, trực thuộc Bộ Thông t?n và Truyền thông ban hành là cơ sở pháp lý khẳng định va? trò quan trọng của tên m?ền và các lĩnh vực l?ên quan đến tên m?ền tạ? V?ệt Nam. Nhận thức được sự quan trọng và cơ hộ? phát tr?ển của lĩnh vực đầu tư tên m?ền, ?NET- Nhà đăng ký tên m?ền Quốc g?a V?ệt Nam t?ên phong tổ chức hoạt động Gala Doma?ner 2013 nhằm tạo đ?ều k?ện cho những a? quan tâm đến lĩnh vực đầu tư tên m?ền hoặc chuẩn bị g?a nhập vào thị trường tên m?ền tìm h?ểu rõ hơn về vấn đề này. Bên cạnh đó,  để mọ? cá nhân và Doanh ngh?ệp h?ểu rõ về tên m?ền, thương h?ệu số và ứng dụng để k?nh doanh h?ệu quả trên Internet,  ?NET đã phố? hợp cùng các chuyên g?a tổ chức sự k?ện Gala Doma?ner 2013 ch?a sẻ những thông t?n hấp dẫn và đưa ra những lờ? khuyên bổ ích về lĩnh vực đầu tư tên m?ền.  Sự k?ện có sự tham g?a của các d?ễn g?ả...  ...và đông đảo nhà đầu tư G?a la Doma?ner vớ? chủ đề “ĐẦU TƯ TÊN MIỀN, CƠ HỘI NÀO CHO BẠN” dành cho những a? đã sở hữu ít nhất 1 tên m?ền; Các nhà đầu tư tên m?ền; Các G?ám đốc muốn Xây dựng & Bảo vệ thương h?ệu trên ?nternet; Chuyên g?a Internet Market?ng; Và những a? quan tâm đến đầu tư tên m?ền hoặc chuẩn bị g?a nhập vào thị trường tên m?ền, vớ? mục t?êu g?úp nh?ều ngườ? hơn nữa thành công trên Internet mà đặc b?ệt là thành công trong lĩnh vực tên m?ền. Sự k?ện được tổ chức tạ? Hồ Chí M?nh và Hà Nộ?, quy tụ những chuyên g?a hàng đầu trong lĩnh vực tên m?ền, nộ? dung số. Các d?ễn g?ả sẽ ch?a sẻ k?ến thức về tên m?ền và thương h?ệu số; Luật sở hữu trí tuệ l?ên quan đến tên m?ền; Cập nhật thông tư mớ? nhất về chuyển nhượng tên m?ền; G?úp bạn lựa chọn tên m?ền "tốt" để k?nh doanh, bảo vệ tên m?ền an toàn và h?ệu quả; Cách k?ếm t?ền từ "bất động sản ?nternet" bạn đang sở hữu cũng như cách đưa tên m?ền ra thị trường g?ao dịch. Và đặc b?ệt quan trọng là ch?ến lược đầu tư h?ệu quả phù hợp vớ? khả năng tà? chính của bạn. T?ếp nố? sự thành công của Gala Doma?ner tạ? TP.Hồ Chí M?nh, chương trình d?ễn ra tạ? TP.Hà Nộ? lần này đã mang đến nh?ều g?á trị to lớn hơn nữa cho các chủ doanh  ngh?ệp, các nhà đầu tư và những cá nhân quan tâm đến lĩnh vực k?nh doanh tên m?ền tạ? V?ệt Nam.Đạ? d?ện Trung tâm Internet V?ệt Nam VNNIC, Ông Hoàng M?nh Cường phát b?ểu chúc mừng các thành tựu mà nhà đăng kí ?NET đã làm được trong năm 2013, đồng thờ? phổ b?ến tớ? các đạ? b?ểu cũng như cộng đồng về quy định của pháp luật về tên m?ền cũng như định hướng chính sách trong thờ? g?an tớ?, đặc b?ệt là vấn đề chuyển nhượng tên m?ền.  Ông Hoàng M?nh Cường phát b?ểu  Đạ? d?ện H?ệp hộ? Internet VN, ông Vũ Hoàng L?ên chúc mừng thành tự ?NET. Ông Nguyễn Trọng Thơ – CEO ?NET dành tặng khách mờ? bí quyết “Xây dựng hệ thống Market?ng onl?ne vớ? tên m?ền”. Theo ông: “Muốn xây dựng được hệ thống Market?ng onl?ne, tự động mang t?ền về, trước t?ên chúng ta cần có một tên m?ền phù hợp. Backorder là dịch vụ thông m?nh, g?úp bạn có thể sở hữu những tên m?ền mong muốn để tham g?a k?nh doanh trên Internet thuận t?ện và dễ dàng hơn”.  Ông Nguyễn Trọng Thơ – CEO ?NET dành tặng khách mờ? bí quyết “Xây dựng hệ thống Market?ng onl?ne vớ? tên m?ền”.  Chủ tịch V?etnam Doma?ner Club, ông Nguyễn Trọng Khoa cũng đã phân tích về tầm quan trọng của tên m?ền trong “Thế g?ớ? phẳng” mà đặc b?ệt là tên m?ền thương h?ệu. Những ch?a sẻ của ông là những k?nh ngh?ệm quý báu g?úp các doanh ngh?ệp chú trọng xây dựng và bảo vệ thương h?ệu số của mình. D?ễn g?ả Lê Thúy Hạnh, ngườ? được mệnh danh là Nữ hoàng tên m?ền V?ệt Nam đã có những ch?a sẻ vô cùng ý nghĩa, thu hút kh? trình bày về thị trường tên m?ền - động lực của sự phát tr?ển k?nh tế ?nternet, g?ả? pháp định g?á tên m?ền. Những ch?a sẻ của chị chính là đòn bẩy thúc đẩy Doma?ner trẻ trưởng thành hơn và thành công hơn nữa trong lĩnh vực tên m?ền. Thông t?n về sự k?ện Gala Doma?ner 2013 l?ên tục được cập nhật tạ? http://galadoma?ner.vnPRWeb - Netl?nk  là đơn vị bảo trợ truyền thông chính thức cho sự k?ện lần này. 

Gala Doma?ner 2013 có sự tham g?a của các d?ễn g?ả, các chuyên g?a đầu nghành về lĩnh vực tên m?ền , nộ? dung số như:

· G?ám đốc Trung tâm Internet V?ệt Nam: Ông Hoàng M?nh Cường và Đồng sự.

· Chủ tịch H?ệp hộ? Internet V?ệt Nam VIA:  Ông Vũ Hoàng L?ên và đồng sự

· Mr Nguyễn Trọng Thơ: CEO ?NET, Chuyên g?a INTERNET MARKETING vớ? hơn 12 năm k?nh ngh?ệm.

· Mr Nguyễn Trọng Khoa: Chủ tịch V?etnam Doma?ner Club, Chuyên g?a tư vấn ch?ến lược market?ng, tên m?ền và thương h?ệu số.

· Mrs Lê Thúy Hạnh: CEO D?g?market?ng JSC, ngườ? được mệnh danh là nữ hoàng tên m?ền V?ệt Nam, h?ện đang sở hữu khoảng 3.000 tên m?ền.

· Mr  Bù? Hồng Đ?ệp: G?ám đốc của Công ty Thương mạ? Phục Hưng, CEO Công ty Cổ phần N?ss? và là G?ám đốc ch? nhánh Công ty Chứng khoán APEC tạ? TP. Móng Cá?. Ngườ? g?ữ nh?ều tên m?ền nhất tạ? V?ệt Nam…

· Mr Trần Quốc Dũng: D?ễn g?ả, GĐ công ty thế g?ớ? số DIGI

· G?ám đốc Luật G?a Phạm: Ông Phạm Thành Long

· G?ám đốc V?naL?nk: Ông Hà Anh Tuấn

· Các khách mờ?, các đơn vị báo chí truyền thông, các đơn vị tà? trợ truyền thông ( 123 TV, PRWeb, V?etNamNay)   và các nhà đầu tư k?nh doanh tên m?ền. 


PV/PRWeb.vn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dau-tu-thuong-hieu-so---co-hoi-lam-giau-cung-gala-domainer-2013-a14480.html

 • Làm giàu với “Thương hiệu số” tại GALA DOMAINER 2013

  Làm giàu với “Thương hiệu số” tại GALA DOMAINER 2013

  Gala Domainer 2013 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bởi công ty iNET - Nhà đăng ký chính thức tên miên Quốc Gia Việt Nam.
 • Gala Domainer 2013 mở màn thành công tại TP. Hồ Chí Minh

  Gala Domainer 2013 mở màn thành công tại TP. Hồ Chí Minh

  ối 12/12/2013 vừa qua, tại khách sạn RAMANA số 323 Lê Văn Sỹ, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện Gala Domainer 2013 với chủ đề: "Đầu tư tên miền - cơ hội nào cho bạn".
 • Đầu tư tên miền, cơ hội nào cho bạn?

  Đầu tư tên miền, cơ hội nào cho bạn?

  Nhận thấy thị trường đầu tư và kinh doanh tên miền tại Việt Nam còn chưa xứng với tiềm năng và kỳ vọng của giới Domainer, nhà đăng ký tên miền iNET tổ chức sự kiện Gala Domainer lần đầu tiên tại Việt Nam trong tháng 12 tới.
 • Ngày mai chính thức khởi tranh Giải vô địch “Sara Group Golfer Cup 2013”

  Ngày mai chính thức khởi tranh Giải vô địch “Sara Group Golfer Cup 2013”

  Ngày mai, 7/12/2013, tại sân Golf Hoàng Gia – Royal Golf Club (Yên Thắng – Tam Điệp – Ninh Bình) sẽ diễn ra giải SARA Group Golfer Cup 2013 với sự tham gia của hơn 100 golf thủ. Giải golf do Trung tâm TT ITgo – phối hợp với SARA Group tổ chức nhằm mục đích tạo một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các bạn yêu thích bộ môn thể thao golf và tìm kiếm người vô địch xuất sắc nhất.
Tag: