Đề nghị xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ


Thứ 6, 05/06/2020 | 08:51


Cùng sự kiện

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Ngãi.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ có nhiều vi phạm, khuyết điểm đến mức phải kỷ luật. Ảnh: Dân trí

Từ ngày 1 đến 4/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 45. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44 của UBKT Trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, hồi cuối tháng 4, kỳ họp thứ 44 của UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng.

UBKT Trung ương nhận định Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ.

Việc này ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp thứ 45, Sau khi xem xét kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân, gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban cán sự đảng UBND thành phố Hải Phòng và Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc; quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, tài sản công và thực hiện dự án đầu tư, UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra. Yêu cầu Ban Thường vụ và UBKT các tỉnh, thành ủy Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng chỉ đạo, tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tiểu Phương

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/de-nghi-xem-xet-ky-luat-bi-thu-tinh-uy-quang-ngai-le-viet-chu-a326071.html